BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tendera-Właszczuk Helena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Starzec Anna
Tytuł
Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich
Changes in the Institutional System of the European Communities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 701, s. 65-80, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje WE, Reforma UE, System wyborczy
European Communities Institutions, EU Reform, Voting system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Parlament Europejski, Komisja Europejska
European Parliament, European Commission
Abstrakt
Omówiono instytucjonalne implikacje przystąpienia Polski do UE. Przedstawiono udział Polski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Zaprezentowano propozycje zmian w systemie instytucjonalnym.

To date, the Communities have been enlarged five times. Previous enlargements were, however, less complicated than the one that occurred on 1 May 2004. The present enlargement constitutes an unprecedented challenge to the Union, which results from the fact that countries with large populations have joined the Union (the twelve candidate countries, i.e., the 10 new member states plus Bulgaria and Romania, jointly account for over 105 million people). This, the largest enlargement to date, has made it imperative to implement major changes in the decision-making system and to implement institutional reforms. Institutional reform, however, is a necessary condition for the continued, efficient functioning of the Union in its newly-enlarged configuration. The authors analyse the changes that have occurred in the institutional system of the European Communities due to the 2004 enlargement, the greatest in the history of the European Union. The first section of the article includes a detailed description of the institutional implications of Poland joining the European Union. This accession provides Poland with the opportunity to jointly determine the political, economic and social life of Europe. Poland's representatives in the Council of the European Union, the European Parliament, the European Commission and other institutions will have an influence on decisions that will affect not only Poles but all EU citizens and Member States. The authors discuss Poland's status in the Council of the European Union, the European Parliament and the European Commission. The second part of the article contains an analysis of changes in the institutional system of the European Communities in the Treaty Establishing a Constitution for Europe, with particular emphasis on the issue of qualified majority voting in the Council of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 656, 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Traktat konstytucyjny przyszłej Unii Europejskiej - Główne problemy prawne, Wspólnoty Europejskie Nr 7/8 (130/131), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002.
 2. Grzeszczak R., Traktat nicejski - Opinie i komentarze w państwach europejskich, Wspólnoty Europejskie Nr 2 (114), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2001.
 3. Grzeszczak R., Szczyt w Nicei - Rezultaty reformy instytucjonalnej, Wspólnoty Europejskie Nr 12 (112), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2000.
 4. Udział Polski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej - najważniejsze korzyści, C. Herma, T. Ciszak, R. Dziewulski, P. Ronkowski, K. Smyk, A. Wójcik, Biuletyn Analiz UKIE, nr 11, kwiecień 2003.
 5. Jesień L., Wybór czy inercja. Traktat amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2000.
 6. Korzyści koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003.
 7. Paszyński M., Polska a zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej - Konwent konstytucyjny, "Wspólnoty Europejskie", nr 3 (126), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002.
 8. Rzeszutek M., Integracja europejska i tradycyjne wartości: porównanie Polski i Irlandii, WE Nr 6 (141), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 9. Smyk K., Pozycja Polski w Radzie UE - Ustalenia Traktatu nicejskiego a podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w projekcie Traktatu konstytucyjnego, "Wspólnoty Europejskie", nr 6 (141), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 10. Stankiewicz A., Dwóch komisarzy z Polski, "Rzeczypospolita" 2003, nr 254.
 11. Szeląg K., Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej (I), "Wspólnoty Europejskie", nr l (136), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 12. Szeląg K., Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej (II), "Wspólnoty Europejskie", nr 2 (137), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego Centrum Badań Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003.
 13. Tendera-Właszczuk H., Wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2001.
 14. Uhlig D., Ordynacja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Duży może więcej, "Gazeta Wyborcza", 28 sierpnia 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu