BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubowik Anna
Tytuł
Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 10, s. 15-23
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Praca dodatkowa, Polityka zatrudnienia, Stosunek pracy
Labour law, Labour legislation, Labour Code, Extra work, Employment policy, Legal employment relation
Firma/Organizacja
Publiczna Służba Zatrudnienia
Abstrakt
Pomimo braku w powszechnym prawie pracy zakazów, których przedmiotem byłaby dodatkowa działalność zarobkowa pracownika poza stosunkiem pracy, zawiera ono jednak regulacje, które mogą prowadzić do ograniczenia tej działalności. Z uwagi na niedostatki regulacji zawierających omawiane zakazy nie daje ono gwarancji należytej ochrony zasady wolności pracy i poszanowania sfery prywatności pracownika, ani też nie zapewnia dostatecznej ochrony interesu publicznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bigo, Organizacja zawodu urzędniczego (w:) Prawo administracyjne. Część 11, red. M. Jaroszyński, Warszawa 1952, s. 83.
 2. J. Borowicz, Wolność pracy (w:) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, J. Preisner, Warszawa 2002, s. 507-550.
 3. B. Cudowski, Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W Santera, Białystok 2001, s. 57.
 4. A.Chobot, Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy a ograniczenia zasady wolności pracy, Poznań 1983, s. 54-55.
 5. B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (w:) Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym, Konferencja Naukowa Białystok 26-27 lutego 2001,Białystok-Siedlce 2001, s. 21-22.
 6. B.Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie pracowników samorządowych i radnych (zarys problematyki) (w:) Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), red. B.M. Ćwiertniak, Opole 2001, s. 136-137.
 7. B. Cudowski, Zakaz konkurencji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr l, s. 26.
 8. J. Czaputowicz, Służba cywilna w instytucjach Unii Europejskiej, „Służba Cywilna" 2003, nr 6, s. 55.
 9. B.M. Ćwiertniak. M. Taniewska-Peszko, Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991, s. 73-74.
 10. A. Dubowik, Komentarz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych (w:) Prawo pracy, t. 2, pod red. Z. Salwy, „LexisNexis", Warszawa 2004 s. II/B/93-II/B/94.
 11. A.Dubowik, Zmiany treści stosunku pracy z mianowania - wybrane zagadnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 7-8, s. 9-11.
 12. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 246; T. Liszcz (w:) Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli..., s. 203.
 13. L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988, s. 141-147.
 14. Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 184.
 15. Z. Góral, Swoboda doboru pracowników i wolność pracy (w:) Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, red. H. Lewandowski, Warszawa 1997, s. 37.
 16. J.Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001, s. 246.
 17. E. Jarzecka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgodka-Medkovä, Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000, s. 203.
 18. W. Jaśkiewicz, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, Tom 2 - Socjalistyczna służba państwowa PRL-ZSRR, Poznań 1966, s. 118.
 19. M. Jełowicki, Instytucje prawa urzędniczego, Warszawa 1986, s. 68. Podobnie SN w wyroku z 18 czerwca 1998 r.
 20. A. Kijowski, Dodatkowe zatrudnienie pracownika a funkcje prawa pracy (w:) Prawo pracy a reforma gospodarcza, Poznań 1989, s. 206-210.
 21. B. Klink, Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracowników administracji publicznej - problematyka prawna, „Radca Prawny" 1999, nr 6, s. 102.
 22. Ł. Korózs, M. Sztorc, Ustrój sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2002, s. 127.
 23. A.T. Kuczyński, O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 7, s. 2-6.
 24. T. Kuczyński, Umowy o zatrudnienie służbowe (w:) Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000, s. 105.
 25. B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995, s. 151-162.
 26. B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998, s. 136, 155.
 27. T. Liszcz, R. Borek-Buchajczyk, W. Perdeus, Prawo urzędnicze, Warszawa 2005, s. 79.
 28. J. Stencel, Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2001, s. 168-169.
 29. Z. Sypniewski, Stosunek pracy pracowników administracji państwowej - nawiązanie, zmiany, ustanie i treść (w:) Pracownicy administracji w PRL, Ossolineum 1984,s.329.
 30. Z. Sypniewski, Komentarz do ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Poznań 1994, s. 59-60.
 31. H. Szewczyk, Regulacja prawna szczególnych obowiązków członków korpusu służby cywilnej a ograniczenie zasady równego dostępu do służby publicznej (w:) Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, tom 15, Katowice 2002, s. 104.
 32. A. Świątkowski, Komentarz do pragmatyki urzędniczej, Warszawa 1988, s. 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu