BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdyb Marek W.
Tytuł
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Competitiveness sources in construction and assembling enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 11, s. 74-83
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo budowlane, Badania ankietowe
Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Construction company, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia wyniki ankiety wśród 50 przedsiębiorstw budowlano-montażowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Budownictwa. Jako najważniejsze czynniki ich konkurencyjności w eksporcie usług do innych krajów UE respondenci wskazali przede wszystkim: niską cenę ofertową, przewagę kapitałową, doświadczenie w kontaktach z danym rynkiem oraz poziom sprzętu i stosowanych technologii.

The author discusses results of the questionnaire carried out among 50 Polish construction and assembling enterprises. Low price offers, capital advantage, experiences in contacts with particular market, the quality of equipment and the level of applied technologies were indicated as the most vital competitiveness factors of services' exports to the EU markets by the respondents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Werner, T. Jaworski, E. Wężyk, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlanych w procesie integracji z Unią Europejską, zeszyt 125, IGM, Warszawa 1997.
  2. A.Burak, Kosztowny pracownik, Rzeczpospolita, Ekonomia i Rynek, 6-7.10.2001.
  3. E. Zawadzki, Budownictwo polskie przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2002, s. 154-156.
  4. S. Krajewski, Restrukturyzacja majątkowa, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wyd. DiG, Warszawa 2001, s. 182.
  5. Marek W. Zdyb, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlano-montażowych w przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, WIP IOSP Politechnika Warszawska, praca doktorska (maszynopis), Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu