BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietras Ziemowit Jacek
Tytuł
Doktryna George'a Busha a struktura globalnego systemu międzynarodowego
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 3, s. 5-25
Słowa kluczowe
Polityka międzynarodowa, System międzynarodowy
International politics, International system
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Załamanie bipolarnego systemu jałtańskiego stworzyło potrzebę ukształtowania nowej struktury systemu globalnego. Zdaniem autora w latach dziewięćdziesiątych przeważały tendencje centralistyczne, natomiast doktryna G.W.Busha i jej realizacja stanowią symbol uzyskania przewagi przez siły monocentryczne i imperialne. Autor rozważa możliwość utworzenia przez Stany Zjednoczone globalnego systemu unipolarnego i podaje sześć typów argumentów na udowodnienie swojej tezy. Są to argumenty (1) strukturalne, (2) polityczne, (3)militarno-strategiczne, (4) ekonomiczne, (5) cywilizacyjno-kulturowe i (6) społeczne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albright, M. Bridges, bombs or bluster? "Foreign Affairs", 2003, nr 5, s. 6.
 2. Allison, G. How to stop nuclear terror. "Foreign Affairs", 2004, nr 1, s. 74.
 3. Asmus, R. Rebuilding the Atlantic Alliance. "Foreign Affairs", 2003, nr 5, s. 20.
 4. Barber, B. Imperialism or interdependence? "Security Dialogue", 2004, nr 2, s. 240.
 5. Berger, S. Foreign policy for a democratic President. "Foreign Affairs", 2004, nr 3, s. 57-58.
 6. Brooks, S., W. Wohlforth. American primacy in perspective. "Foreign Affairs", 2002, nr 4, s. 21-22.
 7. Brzeziński, Z. Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku. Warszawa, bdw, s. 129.
 8. Brzeziński, Z. The choice: Global domination or global leadership. New York 2004, s. 4.
 9. Gałganek, A. Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna. Poznań 1992, s. 127-132.
 10. Cox, M. Empire by denial? Debating US power. "Security Dialogue", 2004, nr 2, s. 229-234.
 11. Duroselle, J.-B. Tout empire périra. Théorie des relations internationals. Paris 1992, s. 293-313.
 12. Gowan, P. Empire as superstructure. "Security Dialogue", 2004, nr 2, s. 258-259.
 13. Hawrylyshyn, B. Drogi do przyszłości ku większej efektywności społeczeństw. Raport dla Klubu Rzymskiego. Warszawa 1990, s. 239.
 14. Hirsh, M. Bush and the world. "Foreign Affairs", 2002, nr 5, s. 25.
 15. Huntington, S. The clash of civilization? "Foreign Affairs", 1993, nr 3, s. 22.
 16. Hyland, W.G. The case for pragmatism. "Foreign Affairs", 1991-1992, nr 1, s. 42-43.
 17. Ikenberry, J. America's imperial ambition. "Foreign Affairs", 2002, nr 5, s. 49-55.
 18. Ikenberry, J. Illusions of empire. Defining the New American Order. "Foreign Affairs", 2004, nr 2, s. 154.
 19. Kagan, R. America's crisis of legitimacy. "Foreign Affairs", 2004, nr 2, s. 87.
 20. Kagan, R. Potęgi I raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata. Warszawa 2003, s. 9-17.
 21. Kilian, M. Jastrzębie po przejściach. "Forum", 2003, nr 21, s. 18-21.
 22. Kondrakiewicz, D. Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych. Lublin 1999, s. 115-142.
 23. Korb, L. Fixing the mix. How to update the army reserves. "Foreign Affairs", 2004, nr 4, s. 4.
 24. Krauthammer, Ch. The unipolar moment. "Foreign Affairs", 1990-1991, nr 1, s. 32-33.
 25. Kukułka, J. Zależności i wsółzależności międzynarodowe. W: E.Haliżak, M.Tabor (red.): Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy wsółzależności. Warszawa 1993, s. 9-10.
 26. Kużniar, R. Wprowadzenie. "Rocznik Strategiczny 2002-2003", s. 15.
 27. Mearsheimer, J. The future of American pacifier. "Foreign Affairs", 2001, nr 5, s. 47, 50-61.
 28. Moïsi, D. Reinventing the West. "Foreign Affairs", 2003, nr 6, s. 72.
 29. Mroz, J.E. Russia and Eastern Europe: Will the West let them fail? "Foreign Affairs", 1992-1993, nr 1, s. 44.
 30. The National security strategy of the United States of America. Washington, wrzesień 2002, s. 1-3.
 31. Nye, J. The decline of America's soft power. "Foreign Affairs", 2004, nr 3, s. 18.
 32. Nye, J. What New World Order? "Foreign Affairs", 1992, nr 2, s. 87-88.
 33. Pfaff, W. Redefinig world power. "Foreign Affairs", 1990-1991, nr 1, s. 34.
 34. Pietraś, Z.J. Decydowanie polityczne. Warszawa-Kraków 2000, s. 279-285.
 35. Pietraś, Z. J. Podstawy teorii stosunków międzynarodowych. Lublin 1986, s. 15-17.
 36. Pietraś, Z. J. Wyłanianie się Nowego Ładu Międzynarodowego. W: Historia, polityka, stosunki międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Józefa Kukułki. Warszawa 1994, s. 217-224.
 37. Podhoretz, N. O co naprawdę chodzi prezydentowi Ameryki. "Forum", 2002, nr 48, s. 9.
 38. Powell, C. A strategy of partnership. "Foreign Affairs", 2004, nr 1, s. 22-34.
 39. Quotations from Chairman Mao Tse-Tung. Beijing 1966, s. 61.
 40. Rosenau, J. N. Turbulence in world politics: A theory of change and continuity. Princeton: 1990, s. 76-80.
 41. Rotfeld, A. D. Introduction: Parameters of change. "SPRI Yearbook 1993". Oxford 1993, s. 7-8.
 42. Saull, R. On the "new" American "empire". "Security Dialogue", 2004, nr 2, s. 252.
 43. Simes, D. America's imperial dilemma. "Foreign Affairs", 2003, nr 6, s. 94-95.
 44. Todd, E. Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego. Warszawa, 2003, s. 22.
 45. Valskakis, K. Long-term trends in global governance: from "Westphalia" to "Seatle". W: Governance in the 21st Century. Paris 2001, s. 55.
 46. Wade, R.H. Bringing the economics back. "Security Dialogue", 2004, nr 2, s. 242-243.
 47. Zi, Sun. Sztuka wojenna. Chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz w życiu i w interesach. Spolszczył i opracował R. Stiller. Kraków 2003, s. 36, 61, 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu