BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaweł Aleksandra
Tytuł
Determinanty popytu na pracę w świetle opinii przedsiębiorstw uzyskiwanych metodą testu koniunkturalnego
Determinants of labour demand on the basis of enterprises' opinions in business survey data
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 1, s. 5-19, bibliogr. 17 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Popyt na pracę, Metoda testu koniunkturalnego, Prognozy gospodarcze
Labour market, Labour demand, Business condition test method, Economic forecast
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma charakter empiryczny. Przedstawiono w nim analizę czynników kształtujących popyt na pracę na podstawie wyników opinii przedsiębiorstw zawartych we wskaźnikach jakościowych. Stwierdzono, że poziom bieżącej produkcji sprzedanej i zapasy wyrobów gotowych mają zasadniczy wpływ na planowane zatrudnienie pracowników. Jednocześnie analiza w przekroju branżowym pozwoliła zaobserwować dużą różnorodność czynników kształtujących popyt na pracę. Można zatem przypuszczać, że teorie ekonomiczne tłumaczą popyt na pracę na poziomie zagregowanym, natomiast w konkretnych działach mogą występować różnice czynników decydujących o zatrudnieniu, wynikające ze struktury wewnątrz danego rynku.

Labour market situation with high persistent unemployment includes undertaking empirical and theoretical researches on the factors determining labour demand. In the present paper an attempt at describing the factors determining labour demand based on enterprises' opinions in monthly business survey data was undertaken. The analyses of the factors determining labour demand were carried out for a manufactory at aggregated level and also for individual branches of manufactory. The results of the research allow us to affirm that the most often the labour demand is determined by the current level of production and reserves of products. Part of the analysis concerning the branches allows us to observe a sufficiently big variety of factors determining the labour demand. It can be supposed that economic theories explain the labour demand at aggregated level but in individual branches of manufactory there can occur differences in factors decisive in workers' employment as a result of market structure in those branches.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANWAR S.(2001),Commercial Policy and International Factor Mobility in the Presence of Monopolistic Competition, Journal of Economics, Vol.74, no. 3.
 2. Badania koniunktury, Główny Urząd Statystyczny, roczniki za lata 1992-2002, Warszawa
 3. CHOW G.C. (1995), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 4. DROZDOWiCZ-BIEC M., STANEK K. (1994), Test koniunktury jako narzędzie zmian aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, nr 2.
 5. GERLI M., PETRUCCI A. (1995), "The Econometric Anticipation of the Industrial Production Index, Some Results Based on Survey Data, Selected papers of 22nd CIRET conference, part I; Singapore, red. A.G. Kóhler (i in.), Munchen: IFO.
 6. GOLDRIAN G. (1995), "A Composite Leading Indicators for Germany, Selected papers of 22nd CIRET conference, part I; Singapore, red. A.G. Köhler (i in.), München: IFO.
 7. JERCZYŃSKA M, ZAGOŹDZIŃSKA I. (1996), Badania koniunktury gospodarczej w Głównym Urzędzie Statystycznym, Gospodarka Narodowa, nr 3.
 8. KANGASNIEMI J., TSUPARI P. (1997), "Manufacturing Production and the Business Tendency Survey in Finland: The Concept of Business Outlook, Selected papers of 23rd CIRET Conference; Helsinki, red. K. Oppenlander (i in.), Munchen: IFO.
 9. KWIATKOWSKI E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 10. LUB1ŃSKI M. (2002), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 11. MARTY R. (1997), "A New System of Composite Coincident and Leading Indicators for Switzerland, Selected papers of 23rd CIRET conference; Helsinki, red. K.H. Oppenlander (i in.), Munchen: IFO.
 12. MILO W., WESOŁY Z., CIEŚLUK U. (1999), Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. PIATIER A. (1979), "Business Cycle Surveys. Their Utilization for Forecasting, Selected papers of 14th CIRET conference; Lisbon, red. W. H. Strigel, Munchen: IFO.
 14. REKOWSKI M. (1997), Test koniunkturalny - istota, konstrukcja, zakres zastosowań, [w:] Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademia, Poznań.
 15. SCHWAB B. (1995), "Integrating Survey Results and Macroeconomic Data in Business Cycle Forecast, Selected papers of 22nd CIRET conference, part I; Singapore, red. A.G. Köhler (i in.), Mün-chen: IFO.
 16. WELFE W., WELFE A., FLORCZAK W., SABANTY L. (2001), Długookresowy, ekonometryczny model W8-D gospodarki polskiej. Założenia i wyniki estymacji, [w:] Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, red. W. Welfe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. WOLTER S.C. (1995), "Expectation Formation of Survey Participants: An Experimental Approach, Selected papers of 22nd CIRET conference, part II; Singapore, red. A.G. Köhler (i in.), München: IFO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu