BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babuchowska Karolina, Kisiel Roman
Tytuł
Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego
The Influence of the Communal Govemment on the Local Economic Development, the Case Study of Warmia and Mazury Province
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 5-15, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Strategia rozwoju gminy, Interwencjonizm władz lokalnych, Działalność gospodarcza gminy
Economic development of regions, District development strategy, Local government interventionism, Municipal economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Samorząd gminny kreując lokalny rozwój gospodarczy wykorzystuje instrumenty, których efektem jest zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na ten proces. W artykule omówiono formy wspierania rozwoju lokalnego na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiono czynniki wspierające i ograniczające rozwój z punktu widzenia władz lokalnych. Powszechnie wykorzystywanym w gminach instrumentem wspierającym lokalny rozwój gospodarczy była strategia. Ponadto realizowano inwestycje, głównie infrastrukturalne, oraz podejmowano działania wspierające rozwój przedsiębiorczości.

The local authority is a coordinator of all activities undertaken on the commune's area, also such which a direct effect is the local economic development. The purpose of this paper was the answer to the question: How the communal authority bears on the local economic development? The answer on this question made possible the collected information during the interview into 20 purposely chosen communes in Warmia and Mazury region. The communal authority creating the local economic development uses tools, which an effect is both immediate as and the indirect influence on this process. To generally be used in communes a tool, supporting the local economic development was the strategy. Besides was realized investments, mostly infrastructural and it was taken action supporting the development of the enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Załącznik do Uchwały nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.
  2. Kamiński R., 2003: Stymulowanie rozwoju gospodarczego. Wyd. Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa.
  3. Ustawa o samorządzie gminnym. DzU z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
  4. Leoński Z., 2001. Samorząd terytorialny RP. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
  5. Sztando A., 2000. Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin. [w:] W. Kosiedowski (red. ). Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. UMK, Włocławek.
  6. Sobczyk A., 2004. Instrumenty rozwoju lokalnego. [w: ] M. Fic (red.). Polityka regionalna i lokalna Polski w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej, Wyd. PWSZ, Sulechów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu