BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chałaczkiewicz Michał
Tytuł
Czynnik własnościowy a efektywność sektora bankowego : Część 1 - przegląd literatury
The ownership factor and banking sector efficiency. Part I - Review of bibliography
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 9, s. 14-22, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Reforma bankowości, Efektywność banków, Własność w gospodarce, Przegląd literatury
Banking sector, Banking reform, Banks' efficiency, Ownership in economy, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano przeglądu wybranych pozycji literatury naukowej odnoszących się do problematyki wpływu własności państwowej oraz prywatnej na efektywność sektora bankowego. Analiza taka umożliwia usytuowanie kierunków polskich reform sektora bankowego na tle bogatego, lecz mało znanego dorobku naukowego z tej dziedziny oraz doświadczeń empirycznych innych krajów.

The economic transformation in Poland has dramatically diminished the role of the state in the banking sector. As at the end of September 2003, private investors controlled almost 84 procent of the sector's ownership capital and around 75 procent of the banks' assets. As recently as 1993, the respective figures were 15.2 procent of ownership capital and 13 procent of banking sector assets. In the context of such changes, the question arises as to the impact of the privatisation processes on changes to the operational efficiency of banking institutions. In the article, the author reviews selected bibliography on issues concerning the impact of state and private ownership on the performance of the economy and of the banking sector in particular. The author demonstrates that the impact of the ownership factor on banking sector efficiency has long been a subject of a lively scientific debate. The research papers and projects presented, particularly those which utilise modern methods of measurement and analysis of empirical data, indicate that excessive state ownership has a detrimental impact on the banking sector and as a result on the entire economy. This shows amongst others that state-owned banks are less efficient, both in operational and financial terms, than private banking institutions. Moreover, operations of state-owned banks may be subject to political pressure, which prevents them from efficiently allocating their capital. However, in order to fully understand the impact of the ownership factor on banking sector efficiency, the presented research results and formulated research hypotheses must be verified in the context of the performance of specific banking institutions operating in specific conditions and under a particular institutional and legal framework. Therefore an analysis of the Polish experience in the area of banking privatisation may serve to provide arguments for the debate as to the desired ownership structure of the banking sector. Such an analysis also
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Andrianova, P. Demetriades, A. Shortland: State Banks, Institutions, and Financial Development. Loughborough 2003 University & University of Leicester.
 2. J.R. Barth, G. Caprio Jr., R. Levine: Banking Systems Around the Globe. Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability? The World Bank 2000, Policy Research Working Paper No 2325.
 3. E. Balcerowicz, A. Bratkowski: Restructuring and Development of the Banking Sector in Poland. Lessons to be Learnt by Less Advanced Transition Countries. Warszawa 2001 CASE Reports No 44.
 4. L. Balcerowicz: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. Warszawa 1993 SGH.
 5. L. Balcerowicz: Z historii sporu o sprawność gospodarczą socjalizmu. W: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. Warszawa 1997 PWN.
 6. M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa 2000 PWN.
 7. H.D. Dickinson: Price Formation in a Socialist Community. "The Economic Journal" 1933.
 8. M. Dobb: Szkice z teorii wzrostu i planowania. Warszawa 1963 PWN.
 9. M. Dobb, Teoria ekonomii a socjalizm. PWN. Warszawa 1959.
 10. Finance for Growth. Policy Choices in a Volatile World. The World Bank 2001.
 11. M. Friedman: Kapitalizm i wolność. Warszawa 1993 Centrum im. Adama Smitha i "Rzeczpospolita".
 12. J. Gajdar: Anomalie wzrostu gospodarczego. Warszawa 1999 "Biblioteka CASE".
 13. A. Gerschenkron: Continuity in History and Other Essays. Cambridge, Massachusetts 1968 The Belknap Press of Harvard University Press.
 14. A. Gerschenkron: Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge 1962 Harvard University Press.
 15. S. Heffernan: Modern Banking in Theory and Practice. Wiley 1996.
 16. T. Kopczewski, M. Pawłowska: Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, część II. Warszawa 2001 "Materiały i Studia NBP", zeszyt nr 135.
 17. J. Kornai: Anti Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Warszawa 1977 PWN.
 18. J. Kornai: Niedobór w gospodarce. Warszawa 1985 PWE.
 19. J. Kornai: Resource-Constrained Versus Demand-Constrained Systems. "Econometrica", Vol. 47, No 4 July, 1979.
 20. J. Kornai, E. Maskin, G. Roland: Understanding the Soft Budget Constraint. Harvard University Working Paper 2002.
 21. D. Lane: Russian Banks and the Soviet Legacy. "Research Papers in Management Studies", University of Cambridge 2001.
 22. O. Lange: Socjalizm. Tom II. Warszawa 1973 PWE.
 23. R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer: Government Ownership of Banks. "The Journal of Finance", February 2002, Vol. LVII, No 1.
 24. A. Marshall: The Social Possibilities of Economic Chivalry. "The Economic Journal", Vol. XVII, marzec 1907 r.
 25. L. von Mises: Socialism. An Economic and Sociological Analysis. New Haven Yale University Press 1951.
 26. Y. Miwa, J. M. Ramseyer: Banks and Economic Growth: Implications from Japanese History. University of Tokyo 2000.
 27. G. Myrdal: Przeciw nędzy na świecie. Warszawa 1975 PIW.
 28. G. Myrdal: Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte. Warszawa 1958 PWN.
 29. T.P. Opiela, P. Bednarski, M. Gołajewska, M. Józefowska, E. M. Nikiel: Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce. Warszawa 1999 "Materiały i Studia NBP", zeszyt nr 96.
 30. P. Samuelson: Economics. Nowy Jork 1948 McGraw-Hill.
 31. P. Samuelson: Economics. An Introductory Analysis. Nowy Jork 1951 McGraw-Hill.
 32. P. Sapienza: The Effects of Government Ownership on Bank Lending. Northwestern University & CEPR, wersja wstępna z października 2002 r.
 33. A. Shleifer: State versus Private Ownership. Harvard University, "Journal of Economic Perspectives", Fall 1998.
 34. The Scandal Continues, Special Report. "The Economist" z 19.05.2001, s. 82-83.
 35. J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960 PWN.
 36. K. Sherif, M. Borish, A. Gross: State-Owned Banks in the Transition. Origins, Evolution, and Policy Responses. Washington D. C. 2003 The World Bank.
 37. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa 1998 PWN.
 38. Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2003 r. Synteza. Warszawa 2003 Narodowy Bank Polski.
 39. H. Tang, E. Zoli, I. Klytchinkova: Banking Crises in Transition Economies. The World Bank 2000 Policy Research Working Paper.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu