BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień-Andrzejewska Joanna
Tytuł
Metody oceny skuteczności transakcji zabezpieczających
Methods of assessing hedge effectiveness
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 24, nr 80, s. 126-138, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość transakcji zabezpieczających, Efektywność
Accounting, Hedge accounting, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach zmienności rynków i niepewności związanej z funkcjonowaniem jednostek gospodarczych występowanie ryzyka w różnych obszarach ich działalności jest zjawiskiem powszechnym. Jednostki te mogą podejmować różnorodne działania w celu ograniczania ryzyka. Wykorzystanie instrumentów pochodnych może być związane ze stosowaniem zasad rachunkowości zabezpieczeń. W artykule zostały przedstawione zarówno zasady, jaki różne metody ustalania skuteczności powiązania zabezpieczającego. Przedstawiono obowiązujące w tym zakresie normy prawne oraz zasady ich zastosowania.(abstrakt oryginalny)

In the world of changing market and the uncertainly of business environment risk is a common aspect of the economic environment. Companies can undertake different measures to minimise their risk exposure. One of them is using derivatives and the hedge accounting. This article describes ways and methods of assessing hedge effectiveness. International Accounting Standards Regulations and Polish regulations are presented, as well as possible ways of their application.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. MSR 39 (2003), Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena.
  2. Rozporządzenie MF z dn. 12. 12. 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz. U. 2001, nr 149, poz. 1674.
  3. Rozporządzenie MF z dn. 23. 02. 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. 2004 r., nr 31, poz. 226.
  4. Ernst & Young, Financial Reporting Developments Accounting for derivative instruments and hedging activities, grudzień 2001, FAS 133 Implementation Issue.
  5. J.D. Finnerty, D. Grant, Alternative approaches to testiny hedge effectivness under SFAS 133, , Accounting Horizonts", June 2002.
  6. Kawaller Ira G., Koch Paul D., Meeting the Highly Effective Expectation Criterion for Hedge Accounting,, Journal of Derivatives", Summer 2000.
  7. Marek Karwański, Zmierzyć i zarządzać, „Gazeta Bankowa", 27 Luty-5 marca 2001.
  8. E. Cannabarro, A Note on the Assessment of Hedge Effectivness Using The Dollar - Offset Ratio Under FAS 133, Goldman Sacks Research Paper, Czerwiec 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu