BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołaczek Bożena
Tytuł
Dochodowa sytuacja rodzin w Polsce i jej uwarunkowania
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 11-12, s. 4-9, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Mieszkalnictwo, Rodzina, Poziom życia, Ubóstwo, Dochody ludności, Polityka rodzinna
Households, Housing, Family, Living standard, Poverty, People's income, Family policy
Abstrakt
Sytuacja ekonomiczna rodzin w Polsce na przełomie XX/XXI wieku charakteryzuje się wzrostem polaryzacji dochodów i utrzymywaniem się znacznej strefy ubóstwa. Do podstawowych czynników kształtujących sytuację rodzin w kraju należy zaliczyć politykę dochodową i podatkową, procesy restrukturyzacji gospodarki i sytuację na rynku pracy, politykę w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, w dostępie do usług społecznych i infrastruktury, z mieszkaniami włącznie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak-Paradowska B. (2001), Polityka rodzinna - w kontekście inwestycji w młode pokolenie i wyrównywania szans, w: J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. CBOS (1992), Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży. Komunikat z badań, Warszawa.
 3. CBOS (1999), Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży. Komunikat z badań, Warszawa.
 4. Daszyńska M. (2003), Warunki życia rodzin z uwzględnieniem wybranych typów rodzin, referat na konferencję "Rodzina i polityka rodzinna", l Kongres Demograficzny, IPiSS, listopad.
 5. Domański H. (2000), Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, ISS, Warszawa.
 6. Frieske Kazimierz W. (2002), Przestępczość w Polsce - lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia, w. M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Golinowska S. (2002), Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 8. Golinowska S., red. (1996), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 9. Golinowska S., Balcerzak-Paradowska B., red. (1995), Rodziny w Polsce. Ewolucja. Zróżnicowanie. Okres transformacji, Raport IPiSS, Warszawa.
 10. Graniewska D. (1998), Rodzina a praca zawodowa, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, KUP-IPiSS, Warszawa.
 11. GUS (1996), Poziom zaspokojenia potrzeb rodzin w 1995 r., Warszawa.
 12. GUS (2003a), Budżety gospodarstw domowych w 2002 r., Warszawa.
 13. GUS (2003b), BAEL, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2002, Warszawa.
 14. GUS (2004), Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja sygnalna, www.stat.gov.pl, nowości: Sytuacja bytowa gospodarstw w 2003 r.
 15. Kątna M. (1997), Relacje wewnątrzrodzinne i ich skutki dla dzieci, w: Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny, materiały z konferencji IPiSS.
 16. Kołaczek B. (1995), Zagrożenia rozwoju a ochrona dzieci. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, IPiSS Warszawa.
 17. Kołaczek B. (2003), Przekształcenia własnościowe a skala i struktura bezrobocia, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szansę i bariery, IPiSS, Warszawa.
 18. Kurowski R (2002a), Minimum socjalne, "Polityka Społeczna" nr 7.
 19. Kurowski R (2002b), Minimum egzystencji 2001, "Polityka Społeczna" nr 4.
 20. Minkiewicz A. (1997), Zagrożenia społeczne, w: A. Rajkiewicz (red.), Społeczeństwo polskie w latach 1989-1995/96. Zagadnienia polityki społecznej, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 21. Sajkowska M. (1999), Krzywdzenie dzieci - kreowanie czy ujawnianie problemu społecznego, w: Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian, IPiSS, Warszawa.
 22. Szylko-Skoczny M., red. (1999), Różne oblicza bezrobocia, Elipsa, Warszawa.
 23. Warzywoda-Kruszyńska W., red. (1998), Żyć i pracować w enklawach biedy (Klimaty łódzkie), Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu