BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Damian
Tytuł
Ocena zmian systemowych wprowadzonych przez reformę emerytalną w 1999 roku
Assesment of the New Pension System in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 137-146, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Fundusze emerytalne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Pension funds, Employee pension programmes, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
General Pension Society, Social Insurance Institution
Abstrakt
Autor przeprowadził ocenę i podsumował działania rządu w zakresie realizowania założeń nowego systemu emerytalnego. Zdaniem autora, zapoczątkowana w 1999 roku reforma emerytalna nie jest wolna od błędów, ale stwarza realne szanse na poprawę warunków życia na emeryturze.

The article makes an attempt to describe most important changes in polish pension system. The basic principle of the polish social insurance reform was motto "Security thanks to variety". The author draws the reader's attention to consequence of oversights during implementing new regulations. The first part briefly presents three phillars of the "new" pension. The next part of this article presents polish Social Insurance Institutions (SII). There are two big problems in first phillar. One of them is used by SII computer system which doesn't work correctly. And the second one is a debt. From the start of the reform SII didn't transfer all money to Open-ended Pension Funds (OPF). In result of this practices Open-ended Pension Funds couldn't invest all contributions of their members. That surely has bad influence on amount of the future pensions. The next part describes second phillar of the polish pension system. Author presents OPFs' market structure. It's main problem is large concentration which could create oligopoly. The problem o this phillar are also unfair fund who falsify documents signing multiple contracts with the same persons or signing contracts with persons not included to the social security system. The separate problem is OPFs' fees and results of their investments. Fees system created by Pension Society is hard to compare for the average participants. The last part presents voluntary ways to save money for the old age, suggested by government employers' pension programs. In spite of big dynamism of growth their quantity, they are still not popular because of big instability of the polish pension law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezpieczeństwo dzięki konkurencji. Ocena realizacji reformy emerytalnej - analiza II filara, wydanie elektroniczne, http://unfe.gov.pl/publikacje.
  2. "Biuletyn miesięczny UNFE", październik 1999, nr 3, http://unfe.gov.pl/publikacje.
  3. Kraskowski L., Słabe fundusze, wątłe filary, kiepska emerytura, "Rzeczpospolita" 2002, nr 38.
  4. Krupa M., Wyszyński W., Konkurencja bardzo potrzebna, "Rzeczpospolita" 2001, nr 192, część B - Ekonomia i rynek.
  5. Raport Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. Analiza pracowniczych programów emerytalnych, wydanie elektroniczne, http://unfe.gov.pl/ publikacje.
  6. Ustawa z dnia 28 sierpnia o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU z 1998 r, nr 137, poz. 887 z późn. zm.
  7. Wojtas M., Trzeci filar to konieczność, "Gazeta Prawna" 2001, nr 149.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu