BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chałaczkiewicz Michał
Tytuł
Czynnik własnościowy a efektywność sektora bankowego : Część 2 - studium przypadku Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego w latach 1989-19999
Ownership as a factor in the efficiency of the banking sector. Part II - case study of Bank Zachodni and Wielkopolski Bank Kredytowy in 1989-1999
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 10, s. 64-79, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Efektywność banków, Własność w gospodarce, Studium przypadku
Banking sector, Banks` effectiveness, Ownership in economy, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bank Zachodni SA, Wielkopolski Bank Kredytowy SA
,
Abstrakt
Przeanalizowano ewolucję Banku Zachodniego SA i Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA w latach 1989-1999. Rezultaty analizy potwierdzają, że własność prywatna w sektorze bankowym sprzyja wyższej efektywności.

The story of evolution of Bank Zachodni SA (BZ SA) and Wielkopolski Bank Kredytowy SA (WBK SA) in 1989-1999 is an example of a "live laboratory" which may be analysed to assess the impact of privatisation on the efficiency of commercial banks. The unique research value of this case is that after a period of state ownership of BZ SA and WBK SA (1989-1993), i.e. directly after the establishment of nine commercial banks on the basis of the National Bank of Poland (the so-called Group of Nine), the banks evolved in different directions and at a different pace. In 1993 WBK SA was the first bank of the Group of Nine to be privatised by a public offering of the company's shares on the Warsaw Stock Exchange. BZ SA remained a state-owned bank until 1999, where it was privatised by selling the majority stake to a strategic investor, Allied Irish Bank (AIB). Finally, in 2001 AIB, being the major shareholder in both banks, commenced the merger of the two banks and established the sixth largest bank in Poland as regards the volume of assets. The multi-layer analysis of BZ SA and WBK SA in the years 1989-1999 shows that the banks' evolution in the said period featured the following characteristics: similar situation at the beginning of operation in 1989, similar development of both banks when owned by the state in the years 1989-1993, (more specifically, up to the entry to WBK SA of a strategic investor), growing diversity between BZ SA and WBK SA in 1994-1999 (as regards development, efficiency and security indicators), i.e. in the period when BZ SA was still a state-owned bank, and WBK SA had already been privatised, decreased efficiency and security indicators of BZ SA between their levels in 1993 and 1999. The analysis of the developments in BZ SA and WBK SA in the years 1989-1999 confirms the results of works and research surveys on the influence of ownership on the efficiency of banking institutions, presented in the first part of the article. It shows that
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allied Irish Bank Deal for Bank Zachodni Concluded. "Polish News Bulletin" z 25.06.1999 r.
 2. L. Balcerowicz: Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej. Warszawa 1993 SGH.
 3. R. Bubnicki: Bank Zachodni - ogólnopolski. Po przejęciu Rolbanku. "Rzeczpospolita" z 07.05.1996 r.
 4. R. Bubnicki: Przejęcie Rolbanku i prywatyzacja. "Rzeczpospolita" z 21.10.1995 r.
 5. R. Bubnicki: Złe długi Banku Zachodniego. "Rzeczpospolita" z 21.01.1994 r.
 6. P. Doliniak: Dobra cena za Zachodni. "Prawo i Gospodarka" z 25.06.1999 r.
 7. P. Górski: Najważniejsi deponenci. Rolbank. "Rzeczpospolita" z 12.10.1995 r.
 8. J. Harasim: Wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza zasobów materialnych. "Bank i Kredyt" nr 5/2001.
 9. M. Ignatowicz: Rolbank nie upadł. "Rzeczpospolita" z 06.07.1995 r.
 10. IMF Staff Country Report, No 98/51, International Monetary Fund, Washington D. C., May 1998.
 11. J. Iskra: Zachodni irlandzki. "Prawo i Gospodarka" z 25.06.1999 r.
 12. M. Konieczna: Tajemnicza pomoc ze Wschodu. "Gazeta Wyborcza" z 07.09.1995 r.
 13. S. Lachowski: Proces prywatyzacji banków w Polsce - sukcesy i porażki. "Bank i Kredyt" nr 11/1997.
 14. A. Morawiecka, B. Tomaszkiewicz: Banki chcą zmiany systemu gwarancji. "Puls Biznesu" z 22.06.2002 r.
 15. Prospekt emisyjny BZ SA z dnia 28 lutego 2001 r.
 16. Prospekt emisyjny WBK SA z dnia 15 marca 1993 r.
 17. Prospekt emisyjny WBK SA z dnia 17 czerwca 1994 r.
 18. Raporty o bankach, "Rzeczpospolita" 1995-1999.
 19. Raporty roczne BZ SA i WBK SA za lata 1994-1999.
 20. Rolbank zachodni. "Gazeta Wielkopolska" z 12.10.1998 r.
 21. Salomon Smith Barney przedstawia najlepsze spółki na 1999 rok. "Prawo i Gospodarka" z 11.01.1999 r.
 22. Sector Report. Polish Banks - the Dealing Continues. Erste Bank, March 2000.
 23. A. Słojewska: Wstęp do prywatyzacji. Bankowe porozumienia bliźniacze. "Rzeczpospolita" z 27.01.1994 r.
 24. Sprawozdania finansowe BZ SA i WBK SA za lata 1994-1999 (Monitor Polski B).
 25. K. Szeląg: Prywatyzacja polskiego systemu bankowego - stan obecny i perspektywy. "Bank i Kredyt" nr 7-8/1998.
 26. Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Praca pod red. W. Baki, Warszawa 1997 Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 27. Ustawa Prawo bankowe z dnia 31 stycznia 1989 r., Dz.U. 1989, Nr 4, poz. 21.
 28. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 31 stycznia 1989 r. Dz.U. 1989, Nr 4, poz. 22.
 29. D.A. Walker: Commercial Banks "Role in Privatization. The Case of Poland." Managerial Finance", Volume 22 Number 10/1996.
 30. www.nicom.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu