BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bijak Wojciech, Bijak Katarzyna
Tytuł
Dynamiczna analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń na podstawie danych publicznych: badanie empiryczne zakładów ubezpieczeń nie na życie działających w Polsce
Dynamic solvency analysis based on the public data: an empirical study of the Polish non-life insurance companies
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 10, s. 80-88, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Nowa Umowa Kapitałowa, Rynek ubezpieczeniowy, Dyscyplina rynkowa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Wypłacalność, Analiza finansowa, Analiza dynamiczna
New capital accord, Insurance market, Market discipline, Insurance company, Financial solvency, Financial analysis, Dynamic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowa umowa bazylejska zawiera koncepcję trójfilarowej struktury gwarantowania bezpieczeństwa działania instytucji finansowych. Niniejsza publikacja koncentruje się na trzecim filarze (dyscyplinie rynkowej) rynku ubezpieczeniowego. Trzeci filar obejmuje m.in. określenie obowiązków publikacyjnych instytucji finansowych w zakresie ujawniania poziomu bezpieczeństwa prowadzonej przez nie działalności. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości przeprowadzenia symulacji działania zakładów ubezpieczeń na podstawie danych publicznie dostępnych oraz wykorzystania wyników rachunków symulacyjnych do oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Przedmiotem badania są zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w Polsce w zakresie ubezpieczeń nie na życie. Uwzględniono zakłady, które opublikowały w "Monitorze Polskim B" roczne sprawozdania finansowe z lat 1995-2001.

Basel Committee on Banking Supervision has proposed in the New Basel Capital Accord a three pillar system of monitoring financial strength of the financial institutions (banks): minimum capital requirements, supervisory review and market discipline. The New Capital Accord, addressed mainly to a banking system, has a great impact on regulations of the securities, insurance and pension funds markets. The main subject of this paper is associated with the third pillar of the system market discipline with regard to the insurance sector. This paper describes a simple dynamic simulation model which has been built for the purpose of testing solvency of insurance companies on the basis of the publicly available data in Poland. High level of aggregation of the model results from the source and the specificity of data. Nevertheless, these data enable to introduce market strength of insurance companies to the model. The empirical part of the study focuses on non-life insurance companies operating in Poland in the years 1995 - 2001. The simulation was performed to assess insolvency propensity in the period from 2002 to 2006. The prediction efficiency was evaluated for the year 2002 and 2003. A hypothesis that the solvency ratio used for solvency testing follows a minima distribution was tested. In accordance with the Polish Accounting Law, every insurance company operating in Poland has to publish yearly financial statement consisting among others of balance sheet, profit and loss account, technical account and cash flow statement. The accounting and solvency margin standards being in force in Poland since 1995 are compatible with the European Union Directives, so the model used in this research can be easily applicable to the studies of insolvency propensity of insurance companies operating in other EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Aguilar-Beltran (2002): Solvency Testing Model. IAIS Annual Conference, Santiago de Chile.
  2. R.E. Beard, T. Pentikäinen, E. Pesonen (1984): Risk Theory. The Stochastic Basis of Insurance. Third Edition, Chapman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
  3. W. Bijak, K. Bijak (2003): Dynamiczna analiza finansowa zakładów ubezpieczeń na podstawie danych publicznych (maszynopis powielony). Prace Instytut Ekonometrii, badanie własne Nr 03/E/0012 /03, KAE SGH, Warszawa.
  4. BIS (2001): The New Basel Capital Accord. Bank for International Settlements.
  5. C.D. Daykin, T. Pentikäinen, E. Pesonen (1994): Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman and Hall. London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras.
  6. R. Kaufmann, A. Gadmer, R. Klett (2001): Introduction to Dynamic Financial Analysis. "ASTIN Bulletin", Vol. 31, No 1., s. 213-249.
  7. T. Pentikäinen (ed.) (1982): Solvency of Insurers and Equalization Reserves. Vol. I. General Aspects, Insurance Publishing Company Ltd. Helsinki.
  8. J. Rantala (ed.) (1982): Solvency of Insurers and Equalization Reserves. Vol. II. Risk Theoretical Model, Insurance Publishing Company Ltd. Helsinki.
  9. R. Schnieper (1999): Solvency Testing, Mitteilungen - Bulletin, SVVM, s. 11-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu