BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masłowski Andrzej
Tytuł
Spółki z kapitałem zagranicznym w sektorze usług
Companies with Foreign Participation in the Service Sector
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 1-2, s. 79-101, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Kapitał zagraniczny, Usługi, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Sektor bankowy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Ubezpieczenia
Capital company, Foreign capital, Services, Foreign capital in enterprises, Banking sector, Employees in enterprise, Insurances
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule starano się określić miejsce spółki z udziałem kapitału zagranicznego w krajowym sektorze usług na przełomie stuleci. Dokonano tego na podstawie zespołu relacji odnoszących ich zbiorowość do ogółu podmiotów funkcjonujących na rynku krajowym. Relacje te dotyczą liczby podmiotów, zasobów czynników wytwórczych i przychodów, z uwzględnieniem ich struktury branżowej i dynamiki. W artykule pominięto problematykę produktywności zasobów, rentowności i kondycji finansowej.

The article attempts to outline the position of companies with foreign participation in the service sector in the transforming Polish economy in the period of on-going servicisation and globalisation of the late 1990s and early 2000s. The assessment was made on the basis of the number of entities, the resources of employed factors of production (personnel, assets), and the value of revenues. Their structure, dynamics and share in the nationwide potential, resources and revenues have been presented. The study does not contain an assessment of productivity and profitability. Results of the analysis point to an active involvement of companies with foreign participation in the processes of transformation and servicisation of the national economy. They are also an indication of those companies' expansion into almost all sections of services (excluding education), especially in electricity, gas and water supply (although in this case the starting-point level was low), in telecommunications, in transport, in trade and in financial intermediation. As a result of this expansion, the relevant companies are ranking high among service market entities, making up one third of total revenues of firms keeping books of account. That figure is much higher than their share in the capital stock and, in particular, in the number of staff employed in the service sector, which indicates an advantage in terms of productivity but also sluggish (in fact declining) demand for manpower. The expansion of companies with foreign participation on the domestic service market was accompanied by transformations in the structure of their revenues, especially a rise in the share of transport and communication services and electricity, gas and water supply services to the disadvantage of trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bierna M.V., Greenwald B., [1997], Managing Our Way to Higher Service-Sector Productivity, Harv. Bus. Rev., July-Aug.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 roku, [1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003], GUS, Warszawa (seria: Informacje i opracowania statystyczne).
 3. Chojna J., [2003], Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, Raport roczny, IKiCHZ.
 4. Dunning J.H., [1999], Governments, Globalization and International Business, Oxford University Press.
 5. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 r., [1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003], Warszawa, GUS.
 6. Karaszewski W., [2001], Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach J 990-J 999, Wydawnictwo UMK w Toruniu.
 7. Kłosiński K., [2001], Fuzje i przejęcia jako przejaw procesów globalizacji na rynku usług bankowych [w zbiorze:] Rynek i konsumpcja - raporty z badań - Rok 2000, Warszawa, IRWiK,
 8. Kotowicz-Jawor J., [2001], Inwestycje, innowacje, majątek trwały, Raport z badań empirycznych nt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie", Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 9. Masłowski A.. [2003], Spółki z kapitałem zagranicznym na krajowym rynku usług [w zbiorze:] Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce Polski, IRWiK.
 10. Masłowski A., [2003], Spółki z kapitałem zagranicznym w krajowym sektorze usług, Handel Wewnętrzny, nr 4-5 (lipiec-październik).
 11. Masłowski A., [2004], Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze usług w Polsce, IRWiK,
 12. Poteraj J., [2004], Procesy konsolidacyjne Raiders&Targets w polskich instytucjach finansowych, Olecko, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 13. Rocznik Statystyczny, [2003], Warszawa, GUS.
 14. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003 część I. Rynek ubezpieczeń - informacje o zakładach ubezpieczeń, [2004], Warszawa, KNUiFE.
 15. Smuga T., [2001], Zatrudnienie, Raport z badań empirycznych nt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie", Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 16. Stuglik D., [2001], Produkcja i sprzedaż, Raport z badań empirycznych nt. "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie", Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 17. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, uaktualniony, grudzień 2001, [2001], Narodowy Bank Polski (opracowanie dla Europejskiego Banku Centralnego).
 18. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. - Synteza, [2004] Warszawa, (NBP).
 19. Zagoździńska L, [2003], Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2001 r. (według danych GUS) [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ.
 20. Zorska A., (red.), [2002], Korporacje międzynarodowe w Polsce - Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu