BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejko Wojciech
Tytuł
O wolności pracy i równości pracujących
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 1, s. 2-7
Słowa kluczowe
Równość pracowników, Polityka zatrudnienia, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Konflikty w przedsiębiorstwie, Nadużycia pracownicze
Equality of employees, Employment policy, Labour law, Labour legislation, Conflicts in organisation, Employee frauds
Abstrakt
Autor w artykule dokonuje teoretycznej analizy konstytucyjnej wolności pracy. Podejmuje próbę sformułowania definicji tego pojęcia poprzez ocenę jego składników: wolności, powiązanej z nią funkcjonalnie równości oraz pracy. Wskazuje, gdzie leżą granice wolności pracy, a także jakie dobra publiczne są na tyle istotne z punktu widzenia państwa, że ich nienaruszalność jest celem ważniejszym od respektowania wolności pracy. Drugim wątkiem podjętym przez autora jest zależność pomiędzy wolnością pracy a równością osób zatrudnionych i poszukujących pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Benisz, O kulcie pracy i kryzysie sztuki. F. Nietzschego krytyka współczesnej kultury, gloryfikującej pracę zawodową (zarobkową) i deprecjonującej autentyczną (antyczną) sztukę, "Nowa Krytyka" 2003, nr 15, s. 132.
  2. L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2002, s. 291.
  3. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Orzecznictwo. Wykaz przepisów ustawowych i wykonawczych, Warszawa 2000, s. 43.
  4. S. Kalus, Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości, Warszawa 2002, s. 29-32.
  5. Leon XIII, encyklika Rerum novarum z 1891 r.
  6. J. Oniszczuk, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996, Warszawa 1998, s. 265 i 266.
  7. P. Sarnecki: Pojęcie zawodu zaufania publicznego na przykładzie adwokatury (w:) Konstytucja, wybory, parlament, studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000, s. 155.
  8. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2003, s. 352.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu