BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gersdorf Małgorzata, Raczkowski Michał
Tytuł
Odpowiedzialność za pracowniczy czyn nieuczciwej konkurencji
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 1, s. 8-14
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Prawo pracy, Kodeks pracy, Nieuczciwa konkurencja, Obowiązki pracownicze, Konkurencja wewnętrzna, Ustawodawstwo pracy, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Employees responsibilities, Labour law, Labour Code, Unfair competition, Employee obligations, Internal competition, Labour legislation, Employees in enterprise
Abstrakt
Rozważania na temat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należą co do zasady do domeny prawa cywilnego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Ustawa ta może jednak stanowić także przedmiot zainteresowania nauki prawa pracy, zwłaszcza w sytuacji, w której czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się pracownik. Autorzy opracowania stawiają dyskusyjną tezę, iż za czyny nieuczciwej konkurencji wobec pracodawcy (jeśli można je zakwalifikować także jako wykonywanie obowiązków pracowniczych), pracownicy odpowiadają na zasadzie prawa pracy, a spory na tym tle powinny być rozpatrywane przez sądy pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K.W. Baran, Procesowe prawo pracy, Zakamycze 2003, s. 138.
  2. T. Kuczyński, Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, "Przegląd Sądowy" 1994, nr l, s. 20.
  3. M. Lewandowicz-Machnikowska, Podmioty prawa pracy zdolne do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 5, s. 21.
  4. W. Pyzioł, A. Walaszek-Pyzioł, Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia), "Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 10.
  5. J. Skoczyński (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 430.
  6. J. Szwaja (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, Wyd. CH Beck, Warszawa 2000, s. 4 i 5.
  7. R. Tazbir, Ochrona interesów pracodawcy grzęd działalnością konkurencyjną pracownika, Zakamycze 1999, s. 102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu