BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witoszko Wioletta
Tytuł
Wyłączenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 2, s. 31-38
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Wypadki przy pracy, Świadczenia pracownicze, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Naruszenie przepisów prawa
Social insurance, Accidents at work, Employee benefits, Labour law, Labour legislation, Labour Code, Violation of the law
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są okoliczności wyłączające prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, określone w art. 21 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rozważania zostały ograniczone do sytuacji, w których w razie wypadku przy pracy pracownicy pozbawieni są świadczeń.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bińczycka-Majewska, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 5, s. 17.
 2. W. Bodera, Znaczenie protokołu powypadkowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1974, nr 11, s. 41.
 3. J. Brol, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, Warszawa 1981, s. 40.
 4. T.L. Chruściel, M. Preiss-Mysłowska, Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 5. A. Cubała, Okoliczności wyłączające prawo pracownika do świadczeń z ustawy wypadkowej, "Prawo Pracy" 1996, nr 11, s. 48.
 6. S. Garlicki, Zasady odpowiedzialności za wypadek przy pracy i zakres świadczeń, "Państwo i Prawo" 1968, nr 10, s. 606.
 7. T. Grzegorczyk, Prawne środki służące zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym (Problem powszechnej zasady bezpiecznej pracy), "Studia i Materiały" IPiSS, Warszawa 1965, z. 14, s. 155.
 8. E. Hofmańska, Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 3, s. 23.
 9. I. Jędrasik-Jankowska, Pozbawienie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 5-6, s. 36.
 10. L. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 121-123.
 11. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom l, red. G. Bieniek, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 72-73.
 12. M. Kurowska, K. Zakrzewska-Szczepańska, Postępowanie i świadczenia w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych, "Służba Pracownicza" 1992, nr 11, s. 3.
 13. T. Liszcz, Prawo pracy, Gdańsk 1996, s. 25.
 14. K. Michaluk, Rażące niedbalstwo jako wyłączną przyczyną wypadku przy pracy, "Nowe Prawo" 1981, nr 9, s. 79.
 15. E. Modliński, Stan nietrzeźwości a wypadki w ubezpieczeniu społecznym, "Problemy Alkoholizmu" 1971, nr 6, s. 5.
 16. W. Piotrowski, Świadczenia pieniężne uspołecznionego zakładu pracy z tytułu wypadku przy pracy, "Nowe Prawo" 1969, nr l, s. 26.
 17. K. Rączka, Komentarz do art. II1 k.p. (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 1999, s. 31.
 18. Z. Salwa, Obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 4, s. 28-29.
 19. W. Sanetra, O założeniach nowego systemu świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 3, s. 6.
 20. W. Sanetra, Przesłanki wyłączenia prawa do świadczeń pieniężnych w razie wypadku przy pracy, "Państwo i Prawo" 1971, nr 7, s. 83.
 21. W. Sanetra, Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Warszawa 1975, s. 143.
 22. J. Skoczyński, Komentarz do art. 2371 k.p. (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2003, s. 671.
 23. J. Skoczyński, Komentarz do ustawy o świadczeniach z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 1998, s. 31.
 24. W. Wollter, Z rozważań nad winą nieumyślną, "Państwo i Prawo" 1962, nr 5-6, s. 800.
 25. T. Wyka, Kilka uwag na temat ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 7, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu