BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bińczycka-Majewska Teresa
Tytuł
Zasiłek chorobowy i ochrona trwałości stosunku pracy w razie choroby w dobie ograniczania wydatków publicznych
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 2, s. 11-20
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Świadczenia rehabilitacyjne, Stosunek pracy, Zasiłki chorobowe, Prawo pracy, Choroby, Niezdolność do pracy, Świadczenia gwarancyjne, Macierzyństwo
Social insurance, Rehabilitation benefits, Legal employment relation, Sick benefits, Labour law, Illness, Incapacity for work, Guarantee services, Motherhood
Abstrakt
Autorka omawia zmiany wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2004 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te przebiegają w dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy kluczowych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przysługujących w razie niezdolności do pracy z powodu choroby i niektórych przypadków z nią zrównanych. Druga płaszczyzna odnosi się do stosunku pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, pod red. Z. Salwy, Warszawa 2004, s. 393 i n.
  2. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, Warszawa 2002, s. 214 i n.
  3. K. Kolasiński, Społeczno-prawne problemy świadczeń na wypadek choroby (w:) Problemy rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce, pod red. W. Szuberta i J. Logi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 8, Łódź 1982, s. 199 i n.;
  4. H. Kasińska, Ewolucja świadczeń pieniężnych na wypadek choroby, (w:) Problemy rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce, pod red. W. Szuberta i J. Logi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 8, Łódź 1982, s. 213 i n.
  5. M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Warszawa 1960, s. 24.
  6. B. Wagner, Prawo pracowników do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 5, s. 6 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu