BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaweł Aleksandra
Tytuł
Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej na podstawie wskaźników jakościowych testu koniunkturalnego
Diagnosing and Prognosis of Business Cycle on the Basis of Quality Indices of Business Cycle Test
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 6, s. 19-35, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźniki jakościowe, Cykl koniunkturalny, Ocena gospodarki, Prognozy gospodarcze
Qualitative coefficients, Business cycles, Assessment of the economy, Economic forecast
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania wskaźników jakościowych testu koniunkturalnego do oceny bieżącej sytuacji koniunkturalnej i jej prognozowania. Możliwości te przedstawiono na podstawie wskaźników jakościowych generowanych dla przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. Przyjęte wskaźniki dotyczą okresu od czerwca 1992 roku do grudnia 2002 roku w układzie miesięcznym.

The article evaluates possibilities of application of diagnostic, prognostic and compact quality indices based on monthly questionnaire survey of enterprises to analyse a current business cycle situation and short-term prognosis. Quality indices, so-called business cycle test indices, present subjective sense of enterprises concerning economic situation. Quality indices are an alternative source of information on economy in comparison with quantity data that are traditionally used. Regression functions describing changes in reference period were created after conducting a seasonal decomposition and separating periodical fluctuations on the basis of Granger's causality. Its harmonisation and quality of ex post prognosis enabled to acknowledge possibilities of application of quality indices of business cycle test for diagnosing a current business cycle situation and short-term prognosis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz E. (1999), Badania koniunktury a polityka makroekonomiczna. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, zeszyt nr 63, Koniunktura gospodarcza w Polsce
 2. Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K. (2002), Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz krótkoterminowych, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, zeszyt nr 73, Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury
 3. Badania koniunktury, GUS, roczniki za lata 1992-2002, Warszawa
 4. Barczyk R. (1997), Metody empirycznej analizy koniunktury gospodarczej, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademia, Poznań
 5. Biuletyn Statystyczny, GUS, roczniki za lata 1992-2002, Warszawa
 6. Chow G. C. (1995), Ekonometria, PWN, Warszawa
 7. Drozdowicz-Bieć M., Stanek K. (1994), Test koniunktury jako narzędzie zmian aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa, nr 2
 8. Jerczyńska M., Zagoździńska I. (1996), Badania koniunktury gospodarczej w Głównym Urzędzie Statystycznym. Gospodarka Narodowa, nr 3
 9. Kangasniemi J., Tsupari P. (1997), Manufacturing Production and the Business Tendency Survey in Finland: The Concept of Business Outlook, Selected papers of 23rd CIRET conference, Helsinki, red. K. Oppenländer (i in.), München: IFO
 10. Koniunktura gospodarcza, red. nauk. Z. Kowalczyk, PWE, Warszawa 1982
 11. Long Jr. J. B., Plosser Ch. I. (1983), Real Business Cycles, Journal of Political Economy, February
 12. Lubiński M. (2002), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
 13. Łuczyński W. (1995), Chaos czy regulacja? Modyfikacje dynamiki gospodarczej Niemiec, Wydawnictwo ATA-kom, Poznań
 14. Piatier A. (1979), Business Cycle Surveys. Their Utilization for Forecasting, Selected papers of 14th CIRET conference, Lisbon, red. W. H. Strigel, München: IFO
 15. Ravn M. O., Uhlig H. (2001), On Adjusting the HP Filter For the Frequency of Observations, CESifo Working Paper, No 479, May
 16. Rekowski M. (1997), Test koniunkturalny - istota, konstrukcja, zakres zastosowań, w: Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, red. M. Rekowski, Wydawnictwo Akademia, Poznań
 17. Tomczyk E. (2002), Test koniunkturalny jako źródło danych o oczekiwaniach podmiotów gospodarczych, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, zeszyt nr 73, Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury
 18. Wolter S. C. (1995), Expectation Formation of Survey Participants: An Experimental Approach, Selected papers of 22nd CIRET conference, part II, Singapore, red. A. G. Köhler (i in.), München: IFO
 19. Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa
 20. Zglińska-Pietrzak A. (1999), Testowanie istnienia pierwiastków jednostkowych, Przegląd Statystyczny, zeszyt 2
 21. Żarnowitz W. (2002), Business Cycles, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, zeszyt nr 73, Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu