BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajka Zdzisław
Tytuł
Racjonalizacja systemów wynagradzania w sektorze publicznym
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 2, s. 2-7
Słowa kluczowe
Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, System płac, Motywacje płacowe, Sektor publiczny, Poziom płac, Kominy płacowe, Kształtowanie wynagrodzeń
Polish Act on Remuneration of Persons Managing Certain Legal Entities, Wage system, Motivating by pay, Public sector, Wage level, Salary cap, Shaping remuneration
Abstrakt
Opracowanie niniejsze wskazuje na nieprawidłowości w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze publicznym, obniżające ich efektywność i motywacyjność. Zdaniem autora nieprawidłowości te polegają przede wszystkim na braku obiektywnych kryteriów różnicowania płac zarówno między jednostkami i instytucjami tego sektora, jak i w stosunku do sektora prywatnego oraz niepowiązaniu płac kadry zarządzającej z efektami pracy w spółkach skarbu państwa. Nieprawidłowości te potęguje brak nadzoru właścicielskiego nad kształtowaniem wynagrodzeń, czego jaskrawym przykładem jest tzw. ustawa kominowa, wydana pod presją opinii publicznej, a faktycznie będąca konsekwencją braku nadzoru.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Biuletyn Informacyjny Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność»", 1999, marzec i kwiecień.
 2. G. Brycki, Najlepiej być bankierem, "Rzeczpospolita" 2003, nr 139.
 3. M. Bugdol, Doskonalenie jakości usług administracji publicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 4.
 4. Z. Czajka, Kształtowanie płac w sferze budżetowej w Polsce, IPiSS, Warszawa 2002.
 5. Z. Czajka, Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym, IPiSS, Warszawa 2003 s. 83-88.
 6. Z. Czajka, Zasady kształtowania płac w Polsce w latach 1919-1989, "Studia i Materiały" 1990, nr 12, IPiSS.
 7. A. Fandrajewska, Z komina na ziemię, "Business Week" 2003, nr 5.
 8. I. Góra, Bój o widełki, "Gazeta Prawna" 2004, nr 83.
 9. K. Rączka, M. Gersdorf, J. Modrzejewski, Kontrowersje wokół ustalania wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje publiczne (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, pod red. W. Sanetry, Białystok 2001.
 10. Rocznik Statystyczny 1993, s. 83.
 11. Rocznik Statystyczny 2003
 12. Służba cywilna w Japonii, "Biuletyn Służby Cywilnej" 1988, nr 3.
 13. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2002 roku, GUS, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu