BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marcin
Tytuł
Alokacja próby między warstwy w przypadku cechy wielowymiarowej
Allocation of sample between layers in case of multidimensional fature
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 7, s. 13-21, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Badania statystyczne, Metody statystyczne, Algorytmy, Statystyka rolnictwa
Statistical surveys, Statistical methods, Algorithms, Agriculture statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono dwa, podstawowe zadania optymalizacyjne alokacji próby między warstwy w przypadku cechy wielowymiarowej, biorąc pod uwagę precyzję wartości globalnej lub średniej rozpatrywanych w badaniu cech. Celem pracy jest przedstawienie propozycji prostego algorytmu numerycznego rozwiązującego te zadania. Proponowane rozwiązanie wielowymiarowej alokacji próby jest przygotowane dla sztucznej populacji oraz dla danych pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r.

The paper contains the description of the sample allocation in multivariate surveys. It is very important when planning the surveys, because almost always we are interested in parameters of many characteristics estimation. Two optimisation problems are presented when we are interested in means or totals of many characteristics estimation. The author proposes the algorithm for numerical solution of these problems. The paper contains an application of the method for artificial population and for the data from the Agricultural Census 1996 regarding the grounds utilization, crops area, livestock and farms' characteristic survey. The method was applied for selected characteristics and compared to the Neyman allocation for SGM. The presented results show that the standard method of sample allocation, i.e. using SGM, may lead to worse precision of estimators in comparison to the method proposed in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracha Cz. 1996. Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa.
 2. Cochran W.G. 1977. Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York.
 3. Greń J. 1964. O pewnych metodach wyznaczania lokalizacji próby w losowaniu warstwowym wieloparametrowym. "Przegląd Statystyczny", 11, 361-369.
 4. Greń J. 1966. O pewnym zastosowaniu programowania nieliniowego do metody reprezentacyjnej. "Przegląd Statystyczny", 13,203-217.
 5. GUS 2000. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2000 r.
 6. Hartley H.O. 1965. Multiple purpose optimum allocation in stratified sampling. Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section, s. 258-261.
 7. Holmberg A. 2002. A Multiparameter Perspective on the Choice of Sampling Design in Surveys. Statistics in Transition 5, s. 969-994.
 8. Kokan A.R., Khan S. 1967. Optimum allocation in multivariate surveys: an analytical solution. Journal of the Royal Statistical Society, B 29, s. 115-125.
 9. Lednicki B., Wieczorkowski R. 2003. Optimal Stratification and Sample Allocation Between Subpopulations and Strata. Statistics in Transition, 6, s. 287-306.
 10. Sarndal C.E., Swensson B., Wretman J. 1992. Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag.
 11. Wywiał J. 1988. Lokalizacja próby w warstwach minimalizująca promień spektralny macierzy wariancji i kowariancji wektora średnich z próby. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 404,s. 223-235.
 12. Wywiał J. 1995. Wielowymiarowe aspekty metody reprezentacyjnej. Ossolineum, Katowice.
 13. Zasępa R. 1972. Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu