BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więznowska Katarzyna
Tytuł
Wspólna polityka rolna - instrumenty interwencji
The Common Agriculture Policy - Intervention Instruments
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 167-173, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Traktat rzymski, Rolnictwo, Interwencjonizm państwa, Prawo WE, Wspólna Polityka Rolna, Sektor rolno-spożywczy
Agricultural policy, Treaty of Rome, Agriculture, Government intervention, European Community law, Common Agricultural Policy (CAP), Agri-food sector
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnota Europejska
European Union (EU), European Community
Abstrakt
Plan Mansholta przyjęty w 1962 roku był projektem, który zawierał najistotniejsze cele Wspólnej Polityki Rolnej - CAP (Common Agricultural Policy), a ustalone w nim zasady wspólnego rynku rolnego zostały wprowadzone na terenie państw zjednoczonych we Wspólnocie. Aby realizować przyjęte cele CAP i przestrzegać przyjętych tam zasad, stworzony został system instrumentów interwencyjnych wspierających sektor rolno-spożywczy krajów Wspólnoty Europejskiej. Treść referat poświęcono omówieniu tych instrumentów.

In the article "The Common Agriculture Policy - Intervention Instruments" the Author describes the most important goals and rules of CAP (Common Agriculture Policy) in European Union. The intervention tools for influencing the agriculture sector were introduced to secure the realisation of these goals and obeing the rules. Using the instrumention European Union countries shape supply of agriculture products, its structure and incomes of farmers and other countryside households. In the article the examples of such instruments are given, i.e. the system of price regulation, subsidasing the production, export subsidies, production quotas etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodenstedt A., Rolnictwo europejskie - wspólne dziedzictwo czy kość niezgody, [w:] Rolnictwo i wieś europejska od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku, red. Z. Wierzbicki, A. Kaleta, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń-Warszawa 1998.
  2. Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska, PWN, Warszawa 1998.
  3. Ciechomski W.J., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
  4. Orłowski W.M., Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do UE, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Zeszyt 234, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu