BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Licznerska Anna, Śrubkowska Małgorzata
Tytuł
Badanie podobieństw w konsumpcji żywności przy pomocy analizy skupień
Survey of similarities in food consumption with support of concentration analysis
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 7, s. 46-54, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Analiza skupień, Metody taksonomiczne
Food consumption, Cluster analysis, Taxonomic methods
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu porównano Polskę z innymi krajami Unii pod względem poziomu spożycia artykułów żywnościowych. Szukanie podobieństw miało na celu uzyskanie odpowiedzi: czy i w jakim kierunku polski wzorzec konsumcji może się zmienić w wyniku procesu jego unifikacji? Podstawowym materiałem statystycznym, wykorzystanym w badaniach, były bilanse żywnościowe opracowywane przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) za lata 1985-2000.

Nowadays a lot of stress is put on spatial research concerning huge areas such as continents, states, or regions. Many methods are employed for spatial researches which facilitate division of a large population into smaller groups, thus making characterisation easier, and also making definition of similarities and differences possible. Such methods are: the method of Wroclaw taxonomy and the Tchekanovski's method. These methods facilitated division of a population which was made up by the countries of the European Union and Poland into three groups of countries, and also separation of "atypical countries". Division was made by means of three diagnostic features, which pertained to consumption of chosen food products. The issue of food product consumption is very important, since the entry of Poland to the European Union is connected with emergence of a joint market. A joint market may, however, influence changes in the level and structure of food product supply and the model of consumption of Poles when Poland finds itself within the Union structure. Therefore, the article presents similarities and differences in food product consumption in the European Union countries and in Poland, and determination of those countries which Poland is most close to from the viewpoint of determined features.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G. (2001): Zachowania konsumpcyjne i wzorce spożycia, AR, Poznań, www.ppr.pl
  2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 232-243
  3. Groszek T., Zagórski K., Zastosowanie taksonomii wrocławskiej, analizy czynnikowej do badań struktury społeczno-zawodowej ludności, "Wiadomości Statystyczne", GUS, nr 10, 1972, s. 26-28
  4. Gulbicka B., Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku, Studia i monografie IERiGŻ, Warszawa 2000, nr 96, s. 6
  5. Licznerska A., Śrubkowska M., Zmiany w konsumpcji żywności wybranych krajów, Materiały konferencyjne: Żywienie człowieka- inżynieria maszyn, ATR, Bydgoszcz 2003, s. 49-56
  6. Łuczak-Bakuła W., Globalizacja a zmiany na rynku żywności, Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz--Warszawa 2002, tom 4, zeszyt 3, s. 112 i 113
  7. Pociecha J., Podolec B., Sokołów A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa 1988, s. 93-95
  8. Szymańska E., Produkcja rolnicza, żywność i wyżywienie w rozwijającym się świecie z perspektywy Abedeen (sprawozdanie z konferencji). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa 1994, nr 6(245), s. 94
  9. Wilkin J., Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji, Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz-Warszawa 2001, tom 3, zeszyt l, s. 9-13
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu