BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz
Tytuł
Jak promować przedsiębiorczość w gminach
How to Promote Entrepreneurship in Municipalities
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 2, s. 37-48, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Gmina, Instrumenty finansowe, Polityka finansowa, Polityka budżetowa
Local entrepreneurship, District, Financial instruments, Financial policy, Budgetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z czynników mogących skłonić potencjalnych inwestorów do wyboru danej gminy jako miejsca inwestycji, może być planowa i długookresowa polityka finansowa, wyrażająca się w stabilnym systemie preferencji w podatkach i opłatach lokalnych oraz aktywna strategia inwestycyjna. Autor podkreśla, iż tworzenie dobrych warunków dla powstawania nowych przedsiębiorstw, jest najlepszym sposobem aktywizacji społeczno-gospodarczej danej gminy.

Planned and long-term financial policy introducing stable systems of tax and local fees' preferences, as well as an active investment strategy are the factors which may incline potential investors to locate their investments in a particular municipality. The creation of favourable conditions for newly established enterprises is the best way of social and economic activation of a particular municipality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki N., Wargacki M., Wojnicka E., Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, wyd. PARP, Warszawa 2001.
 2. Bieńkowski W., Polityka przemysłowa jako metoda poprawy konkurencyjności, [w:] Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków, ZN WSFiZ w Białymstoku, nr 3/2000.
 3. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, wyd. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 4. Chesnais F., Technical Co-operation Agreements between firms, "STI-Review", nr 4/1998.
 5. Dziewulski W., Obligacje komunalne jako dodatkowe źródło finansowania inwestycji gminnych, materiał szkoleniowy, ARK, 1997.
 6. Grosse T., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, Warszawa 2000.
 7. Informacja o wynikach kontroli realizacji dochodów z podatku od nieruchomości przez gminy DST - 41008/01, Nr ewid. 29/2002/P01/112/KAP, Warszawa 2002 r.
 8. Juźwicka A., Wpływ przepisów o pomocy publicznej na podatników i na korzystanie z ulg podatkowych, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2003.
 9. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Instytucje infrastruktury rynku w kreowaniu rozwoju regionalnego, "Gospodarka Narodowa", nr 11/1996.
 10. Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Niedzielski A., Tomalak M., Finansowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wyd. IBnGR, Warszawa 2003.
 11. Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, wyd. AE Kraków 1995.
 12. Rozwój przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość i inicjatywy lokalne, OECD, polskie wydanie FI-SE, Warszawa 1995.
 13. Regional Assessment Report. Towards a Knowledge-Based Economy, United Nations Economic Commission for Europe. New York and Geneva 2002.
 14. Smallbone D., SMEs and Regional Economic Development: Developing a Policy Agenda, maszynopis powielony, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.
 15. Suarez-Villa L., Entrepreneurship in the Space-Economy, "Revue d'Economie Regionale et Urbaine", No 1/1987.
 16. Szewczuk A., Czy polski system wspiera rozwój lokalny?, [w:] Kierunki reformy polskiegosystemu podatkowego, pod. red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin 2003.
 17. Sztando A., Konkurencyjność gospodarcza a kreowanie dochodów w gminnej polityce budżetowej, [w:] Konkurencyjność miast i regionów, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 18. Sztando A., Bohdziewicz P., Borkowska S., Lokalna polityka na rynku pracy - na przykładzie województwa łódzkiego, UŁ-ON-BEPiSP, Łódź 1995.
 19. Trojanek M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, AE w Poznaniu, Poznań 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu