BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaputowicz Jacek
Tytuł
Paradygmat realistyczny w stosunkach międzynarodowych
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 3, s. 102-123
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Analiza porównawcza, Nauki społeczne
International relations, Comparative analysis, Social sciences
Uwagi
Zawiera tabele: Tab.1 "Nurty w ramach realizmy", Tab.2 "Porównanie realizmu strukturalnego i klasycznego", Tab.3 "Porównanie realizmu strukturalnego i postklasycznego", Tab.4 "Polityka amerykańska wobec państw status quo i państw niezdecydowanych".
Abstrakt
Artykuł jest przeglądem koncepcji realizmu w stosunkach międzynarodowych: typologią nurtów realizmu, neorealizmem, porównaniem realizmu strukturalnego i tradycyjnego, realizmem postklasycznym, realizmem zależnym i teorią równowagi zagrożenia, realizmem defensywnym i ofensywnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. M. Ahonen: The Contemporary Debate in International Relations Theory and Raymond Aron's Epistemology and Ontology. "Cooperation and Conflict", 1994, nr 1, s. 91.
 2. R. J. Art.: Why Western Europe Needs the United States and NATO. "Political Science Quarterly", 1996, nr 1, s. 5-6.
 3. R. Ashley: Political Realism and Human Interests. "International Studies Quarterly", 1981, nr 2, s. 204-236.
 4. S. G. Brooks: Dueling realizm (Realism in international relations). "International Organisation", 1997, nr 3, s. l -http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/brooks.htm.
 5. E. H. Carr: The twenty years' crisis 1919-1939. An introduction to the study of international relations. London 1940, s. 24-25.
 6. J. Czaputowicz: System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku. Warszawa 1998, s. 54-57.
 7. J. Donnelly: Realism and International Relations. Cambridge 2000, s. 7-8.
 8. J. Donnelly: Realism and International Relations. Cambridge 2000, s. 11-13.
 9. M. W. Doyle, G. J. Iken-berry (eds): New Thinking in International Relations Theory. Oxford 1997, s. 163-201.
 10. M. W. Doyle: Thucydidean Realism. "Review of International Studies", t. 16, s. 223-237.
 11. M. W. Doyle: Ways of War and Peace. Realism, Liberalism, and Socialism. New York, London 1997, s. 53.
 12. T. Dünne, B. C. Schmidt: Realism. W: J. Baylis, S. Smith (eds): The Globalisation of World Politics. Oxford 2001, s. 147-148.
 13. J. L. Gaddis: The Long Peace. Elements of Stability in the Postwar International System. "International Security", 1986, nr 4, s. 120-125.
 14. R. Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism. W: R. O. Keohane: Neorealism and Its Critics. New York 1986.
 15. R. Gilpin: War and Change in World Politics. New York, Cambridge 1981, s. 43.
 16. C. Gray: Weapons Don't Make War: Policy, Strategy, and Military Technology. Lawrence 1993.
 17. M. Griffiths: Realizm, Idealism and Interanational Politics. London, New York 1992, s. 77.
 18. Ch. L. Glaser: Realists and optimists. Cooperation as self-help. "International Security", 1994-1995, nr 3, s. 107.
 19. J. M. Grieco: Anarchy and the Limits of Cooperation. "International Organisation", 1988, nr 2.
 20. J. M. Grieco: Realist International Theory and the Study of World Politics. W: M. Doyle, G. J. Ikenberry (eds): s. 163-201.
 21. J. H. Hertz: Idealist Internationalism and the Security Dilemma. "World Politics", 1959, nr 2, s. 157.
 22. J. M. Hobson: The State and International Relations. Cambridge 2000.
 23. R. Jackson, G. Sorensen: Introduction to International Relations. Theories and Approaches. Oxford 2003, s. 69-70.
 24. R. Jervis: Cooperation under security dilemma. "World Politics", 1978, nr 2, s. 188.
 25. R. Jervis: Realism, Neorealism, and Cooperation. Understanding the Debate. "International Security", 1999, nr 1, s. 51-52.
 26. R. O. Keohane: Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond. W: A. W. Finifer (ed.): Political Science: The State of the Discipline. Washington 1993.
 27. T. Kamiński: Hans Morgenthau - Od realistycznej koncepcji natury stosunków międzynarodowych do krytyki "moralistycznej" postawy wobec wojny. "Sprawy Międzynarodowe", 2002, nr 3, s. 92-112.
 28. J. J. Mearsheimer: Back to the Future. Instability in Europe after 'he Cold War. "International Security", Fall 1990.
 29. E. Labs: Beyond Victory: Offensive Realism and the Expansion of War Aims. "Security Studies", 1997, nr 4, s. 1-49.
 30. J. W. Legro, A. Moravcsik: Is Anybody Sill a Realist? "International Security", 1999, nr 2, s. 16.
 31. J. J. Mearsheimer: The Case for Ukrainian Nuclear Deterrent. "Foreign Affairs", 1993, nr 3, s. 55-66.
 32. J. J. Mearsheimer: Back to the Future. Instability in Europe After the Cold War. "International Security", 1990, nr 1, s. 5-56.
 33. J. J. Mearsheimer: The False Promise of International Institutions. "International Security", 1994-1995, nr 2, s. 5-49.
 34. J. J. Mearsheimer: The Tragedy of Great Power Politics. New York, London 2001.
 35. H. J. Morgenthau: Political science of E. H. Carr. "World Politics", październik 1948, s. 134.
 36. H. J. Morgenthau: Politics Among Nations. New York 1967, s. 36.
 37. H. J. Morgenthau: Sześć zasad realizmu politycznego. "Res Publika Nowa", 2004, nr 3, s. 43-52.
 38. G. Rose: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. "World Politics", 1988, nr 1, s. 144-172.
 39. M. J. Smith: Realist thought from Weber to Kissinger. Shreveport 1986, s. 25.
 40. J. L. Snyder: Myth of Empire: Domestic Politics and International Ambition. Ithaca, N.Y. 1991.
 41. R. Schweller: Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back. "International Security", 1994, nr l, s. 72-107.
 42. R. B. J. Walker: Inside-Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge 1993, s- 108-122.
 43. S. M. Walt: International Relations: One World, Many Theories. "Foreign Policy", Spring 1998, s. 27-46.
 44. S. Walt: The origins of alliances. Ithaca, N.Y. 1987, s. 21.
 45. K. N. Waltz: The Emerging Structure of International Politics. "International Security", 1993, nr 2, s. 44-78.
 46. K. Waltz: Globalization and American Power. "The National Interest", 2000, nr 59, s. 46-56.
 47. K. N. Waltz: Man, The State, and War. New York 1954.
 48. K. Waltz: The Origins of War in Neorealist Theory. "Journal of Interdisciplinary History", 1988, t. 18, s. 615-628.
 49. K. Waltz: The Origins of War in Neorealist Theory. W: R. I. Rotberg, T. K. Rabb (eds): The Origin and Preservation of Major Wars. Cambridge 1989, s. 52.
 50. K. N. Waltz: The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better. "Adelphi Paper", 1981, nr 71.
 51. K. N. Waltz: Structural Realism after the Cold War. "International Security", 2000, nr l, s. 24.
 52. M. C. Williams: Hobbes and International Relations: a Reconsideration. "International Organisation", 1996, nr 2, s. 223.
 53. W. C. Wohlforth: Realism and the End of the Cold War. "International Security", 1994-1995, nr 3, s. 91-129.
 54. S. Van Evera: Causes of War: Power and the Roots of Conflict. Ithaca, N.Y. 1999.
 55. F. Zakaria: From Wealth to Power: The Unusual Origins of America s World Role. Princeton 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu