BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Westa Maria
Tytuł
O propozycji M. Salamagi wykorzystania stochastycznej informacji liniowej do konstrukcji prognoz przedziałowych na podstawie modeli regrsji liniowej
Of Proposition of Salamaga on Using Stochastic Partial Information for Constructing Prediction Intervals Basing on Linear Regression Models
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 4, s. 89-100, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza regresji, Teoria prognozy, Modele ekonometryczne, Procesy stochastyczne
Regression analysis, Forecast theory, Econometric models, Stochastic processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
M. Salamaga zaproponował wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej do konstrukcji przedziału prognozy, zawierającego nieznaną przyszłą wartość oczekiwaną zmiennej opisywanej przez model regresji liniowej. Rozważania niniejszego artykułu dowodzą, że nie są spełnione założenia, na których oparta jest metoda M. Salamgi. Przedstawiono przykłady, w których prawdopodobieństwo tego, że wartość oczekiwana zmiennej prognozowanej znajduje się poza przedziałem M. Salamagi, jest większe od 0.5

M. Salamaga proposed using of stochastic partial information to construct the interval, which includes the future expectation of dependent variable in the linear regression model. In the article it was shown, that the conditions on which the Salamaga method is based are not fulfilled. Examples were presented, in which the probability that expectancy of this variable lays out of Salamaga's interval, is more than 0.5.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
  2. Salamaga M., Wykorzystanie stochastycznej informacji liniowej w modelach regresji, Przegląd Statystyczny 2003, z. 3, s. 163-176.
  3. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu