BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hozer Józef, Doszyń Mariusz
Tytuł
Skłonności a całościowo-strukturalne badanie zjawisk
Propensities vs. Aggregate-Structural Analysis
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 4, s. 25-35, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ekonometria, Teoria zachowań, Entropia, Absencja w pracy
Econometrics, Behaviour theory, Entropy, Absence from work
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przyjęto tezę, że skłonności determinują rozkłady zmiennych losowych nadając stabilność odpowiednim parametrom rozkładu. W związku z tym teorię skłonności potraktowano jako rozwinięcie teorii całościowo-strukturalnego badania zjawisk. Empiryczna analiza skłonności została przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące absencji w pewnym zakładzie, w województwie zachodniopomorskim, w poszczególnych miesiącach, w okresie od stycznia 1995 do sierpnia 1996 roku. Wyznaczona metodą częstościową skłonność do absencji determinowała wartość współczynnika koncentracji Lorenza oraz wartość entropii rozkładu pracowników ze względu na liczbę dni absencji. Wykorzystując parametr mierzący skłonność i korzystając z twierdzenia granicznego Moivre'a - Laplace'a oraz z reguły trzech sigm można wyznaczyć najbardziej prawdopodobną liczbę pracowników, wśród których wystąpi absencja.

It was proposed in the article that human propensities give the stability to the parameters of distributions of variables (they determine their distributions). The definition of propensities was presented, according to which, propensity is a bias of someone or something towards someone or something, which increase the probability of certain events (Prof. J. Hozer). There were also presented the methods of measuring of propensities. Empirical example was given, in which propensity to absence amongs workers of some firm in Zachodniopomorskie region was analyzed. Basing on the obtained values of propensities, respective measures of entropy was derived. The values of entropies for the distributions of variable in interest were also determined. Using the parameter measuring propensity to absence and the Moivre-Laplace central limit theorem and three sigmas' rule, the probability distributions of workers absence in analyzed firm were worked out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Doszyń M., Skłonności a entropia, Przegląd Statystyczny nr 1/2002.
  2. "Ekonometria", pod red. Hozer J., Szczecin 1997.
  3. Hozer J., Doszyń M., Ekonometria skłonności, PWE, w druku.
  4. Hozer J., Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii, Przegląd Statystyczny nr 3, 2002 r.
  5. Hozer J., Skłonności w ekonomii i ich mierzenie, Zeszyty Naukowe nr 365, Prace KEiS nr 14, Szczecin 2003.
  6. Hozer J., Zawadzki J., Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1990.
  7. Mojsiewicz M., Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych. Analiza statystyczna, US, Szczecin 2002.
  8. Popper K., Świat skłonności, Znak, Kraków 1996.
  9. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, 1979.
  10. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu