BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lira Jarosław, Wysocki Feliks
Tytuł
Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów
Application of development position measure for measurement of level of infrastructural implements of powiats
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 9, s. 39-49, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura techniczna, Przestrzenna analiza porównawcza, Powiat
Technical infrastructure, Comparative spatial analysis, County
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem pracy jest zbadanie stanu infrastruktury technicznej i jej zróżnicowania przestrzennego w przekroju powiatów. W analizie przestrzennego zróżnicowania powiatów zastosowano metodę tzw. pozycyjnego miernika rozwoju, którego konstrukcja została oparta na medianie przestrzennej Webera i medianowym odchyleniu bezwzględnym.

This paper attempts to measure technological infrastructure development in municipalities in Poland with the use of position development measurement. It is modelled after Hellwig's model method, with the use of spatial median and median absolute deviation. As elements defining the development of infrastructure development 6 features representing individual components of infrastructure have been adopted: communal and municipality roads, water supply and sewage system, gas grid, telephone network and sewage treatment plants. Individual municipalities are ordered in a linear way according to their level of technological infrastructure and its general spatial picture for Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, GUS, Warszawa, 2000
  2. Lira J. (1998): Zastosowanie wybranych metod statystycznych opartych na medianie w doświadczalnictwie rolniczym. Praca doktorska, AR w Poznaniu
  3. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002): Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocecho-wych. W: Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu. Red. J. Paradysz. AE w Poznaniu, Poznań, s. 87-99
  4. Malina A., Zeliaś A. (1997): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. "Przegląd Statystyczny" nr l, s. 11-27
  5. Pięcek B. (1997): Infrastrukturalne uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowanie i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa
  6. Rocznik Statystyczny Województw 2002. GUS, Warszawa, 2002
  7. Rousseeuw P.J., Leroy A. M. (1987): Robust regression and outlier detection. John Wiley and Sons, New York
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu