BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefaniak Joanna
Tytuł
Problem wyceny bilansowej pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w walutowe umowy najmu
The embedded derivatives evaluation in the context of indefinite currency lease contracts
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 19, nr 75, 102-114, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wycena instrumentów finansowych, Wycena instrumentów pochodnych, Instrumenty pochodne, Wynajem długoterminowy, Czynsz najmu, Transakcje walutowe
Financial instruments valuation, Derivatives pricing, Derivatives, Long term renting, Rental fee, Foreign Currency Transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problem wyceny instrumentów pochodnych wbudowanych w umowy najmu zawarte na czas nieokreślony w przypadku, gdy czynsz jest denominowany w walutach obcych. W pracy przedstawiono wybrane korzyści, wady i trudności związane z koniecznością ujęcia ryzyka walutowego występującego w rozważanych umowach. W kontekście wpływu wyceny tych instrumentów na sprawozdania finansowe, jak również w obliczu wspomnianych trudności, jest rozważana zasadność wprowadzenia i stosowania regulacji dotyczących wbudowanych instrumentów pochodnych.

The paper tackles the problem of the evaluation of embedded derivatives arising in some office lease contracts denominated in foreign currencies. There are presented some advantages and drawbacks of the regulations concerned and the impact they have on the financial statements. Finally, the justification of the regulations is being discussed.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Jajuga T.(1997), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001. International Accounting Standards Board.
  3. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149 poz. 1674).
  4. Śpiewak M. (2003), Przykład konstrukcji modelu wbudowanego instrumentu pochodnego, "Buchalter" 31/2003, s. 4-7.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 121 poz. 591).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu