BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załucki Mariusz, Miczek Zbigniew
Tytuł
Błędy w tłumaczeniu aktów prawnych : uwagi w sprawie stosowania prawa wspólnotowego przez polskie sądy
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 6, s. 44-49, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Traktat o WE
Judicature, European Community Treaty
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Union (EU), Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Na terenie Unii Europejskiej istnieją jakby dwa systemy prawne. Pierwszym są regulacje wspólnotowe, które obowiązuja wszystkich członków UE. Drugi to ustawodawstwa krajowe, które, co do zasady, wiążą jedynie poszczególne państwa. Regulacje wenętrzne państw członkowskich nie stanowią więc prawa Unii Euroejskiej, a to ostatnie przenika niejako do prawa wewnętrznego i uzupełnia je. Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest zaś zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo to powinno być stosowane przed prawem krajowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Ereciński, Stosowanie prawa obcego przez sądy polskie, "Nowe Prawo" 1980, nr 6, s. 41.
 2. E. Dynia, Integracja europejska. Zarys problematyki, Warszawa 2003, s. 100.
 3. Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.
 4. J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruń 1995, s. 59 i nast.
 5. Komentarz do kodeksu posterowania cywilnego. Część trzecia. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. T. Ereciński, Warszawa 2004, s. 222-223.
 6. T. T. Koncewicz, Nieznajomość szkodzi, ale nie zawsze, "Rzeczpospolita" 2005/102, s. C5.
 7. M. Kondrat, Postanowienia Traktatu Akcesyjnego w zakresie wspólnotowych znaków towarowych [w:] Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2004 (materiały konferencyjne), s. 6-7.
 8. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000, t. l, s. 480 i nast. oraz literatura tam cytowana.
 9. D. Miąsik, R. Poździk, Powstanie i ewolucja integracji europejskiej, [w:] Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2003, s. 15-28
 10. A. Nowak-Far, Integracja europejska. Prawo i instytucje, Warszawa 2001, s. 66.
 11. J. Oniszczuk, Stosowanie prawa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2000, s. 7.
 12. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000, s. 576.
 13. D. Pollard, M. Ross, European Community Law. Text and Materials, London-Dublin-Edinburgh 1994, s. 168 i nast.
 14. E. Skrzydło-Tefelska, D. Kiedrowska, M. Mazurek, Unia Europejska. Charakterystyka ogólna [w:] Prawo europejskie..., s. 28-66.
 15. T. Tridimas, General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 4 i nast.
 16. A. Wróbel, Źródła prawa Wspólnot Europejskich [w:], Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Kraków 2002, s. 91-145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu