BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Ewa
Tytuł
Zróżnicowanie ruchu turystycznego
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 10, s. 23-40
Słowa kluczowe
Turystyka, Baza materialno-techniczna turystyki, Zaplecze noclegowe turystyki, Analiza taksonomiczna, Przestrzenna analiza porównawcza
Tourism, Material-technical base of tourism, Tourism accommodation facilities, Taxonomic analysis, Comparative spatial analysis
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji mierników oceny przydatności zmiennych przekrojowo-czasowych do analiz taksonometrycznych na przykładzie cech opisujących natężenie ruchu turystycznego oraz wielkość bazy turystycznej w układzie województw Polski w latach 1995-2000.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Borne-Januła, M. Byszewska-Dawidek, I. Kulesza, H. Legienis, J. Łaciak, B. Radkowska: Turystyka regionalna w 2001 roku- układ regionalny, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Turystyki, Warszawa 2002.
  2. J. Dziechciarz, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE Wrocław, 2002.
  3. A. Gotowt-Jeziorska (red.): Rozwój turystyki i zagospodarowania turystycznego w polityce przestrzennej zagospodarowania kraju, UKFiT, Warszawa 1997.
  4. J. Łaciak, B. Radkowska: Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych w układzie wojewódzkim w 1999 (i 2000) roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2000 (i 2001).
  5. D. F. Morrison, Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa 1990.
  6. A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE Kraków, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu