BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodak Andrzej
Tytuł
Gry kooperacyjne w analizie taksonomicznej na przykładzie rynku pracy
Co-operation games in taxonomic analyse for instance of labour market
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2002, nr 3, s. 6-17
Słowa kluczowe
Teoria podejmowania decyzji, Taksonomia, Gry kooperacyjne, Teoria gier
Decision making theory, Taxonomy, Cooperative game, Game theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwiązywanym problemem praktycznym jest sytuacja, gdy mamy do czynienia (zwłaszcza w odniesieniu do obszarów rozległych powierzchniowo, takich jak województwo, makroregion czy kraj) ze znacznym zróżnicowaniem składających się na ów obszar jednostek administracyjnych. Za pomocą znanych metod analiz taksonomicznych trudno jest jednoznacznie określić udział składowej jednostki w całościowym stanie zjawiska na badanym terytorium. W artykule wykorzystano do tego celu model gry kooperacyjnej i jego rozwiązanie w postaci, zwanej od kierunku pierwszych zastosowań "grami lotniskowymi". "Gry lotniskowe" wykorzystywane do badania możliwości optymalnego podziału kosztów budowy pasa startowego na lotnisku pomiędzy lądujące na nim samoloty różnych typów, zostały przez autora zaadaptowane na potrzeby konstrukcji modelu analizy taksonomicznej wielu obiektów, charakteryzowanych za pomocą zestawu cech statystycznych. Na przykładzie zestawu dziewięciu cech diagnostycznych opisujących przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w powiatach województwa wielkopolskiego zanalizowano trzy warianty struktur odpowiadające różnym teoretycznym rozwiązaniom gry kooperacyjnej: struktury opartej na wartościach Shapleya, na znormalizowanych wartościach Banzhafa i na prenukleolusie najmniejszych kwadratów. Reasumując, z uwagi na zróżnicowanie, zgodność i korelację autor rekomenduje wartość Shapleya jako w przeważającej mierze obiektywne rozwiązanie problemu.

In this article we propose a new direction of application of model of co-operative games. The specific kind of these games, called "airport" game, which was used as yet for solving of division costs problem, we try now to adopt to taxonomical analysis, i.e. for generating of structure of share of multi-features objects in the global development, On the example of these system of nine diagnostic features describing labour market in powiats of the Wielkopolskie voivodship, we analyse three possibilities of determination of this structure according to different theoretical solutions of co-operative game: a Shapley value, a normalized Banzhaf value and a least square prenucleolus. We compare also the correlation and distributions of our suggestions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu