BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Innowacje a rozwój gospodarczy
Źródło
Problemy Jakości, 2004, nr 7, s. 22-31
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie innowacyjne, Procesy innowacyjne, Makroekonomia
Innovations, Innovative management, Innovation processes, Macroeconomics
Abstrakt
Działalność innowacyjna jest głównie zjawiskiem społecznym, a nie tylko technicznym procesem czy ściśle ekonomicznym mechanizmem. Poruszono problem zarządzania innowacjami i omówiono główne kwestie z tym związane, zwłaszcza dotyczące: podstawowych umiejętności warunkujących sprawność procesów innowacyjnych, procesowego i wynikowego charakteru innowacji, technicznego i społecznego znaczenia innowacji, uwarunkowań makroekonomicznych, modelu systemu innowacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Baruk: Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3, s. 51-72.
  2. J. Baruk: Problem czasu w rozwoju technologii i jej komercjalizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 4, s. 13-29.
  3. J. Baruk: Zarządzanie innowacjami a zarządzanie wiedzą - podejście integracyjne, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2, s. 28-32.
  4. A. Baruk, J. Baruk: Wpływ uniwersytetów na innowacyjność parków nauki. Doświadczenia Izraela, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1996, nr 4, s. 565-578.
  5. Green Paper on Innovation, European Commission, December 1995..
  6. Innowacyjność + dyscyplina, "Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 11, s. 20.
  7. Jon-Arild Johannessen i inni: Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom?, " European Journal of Innovation Management" 2001, nr 1, s. 20.
  8. S. Soja: Polityka proinnowacyjna w programie "Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu" [w:] Kierunki postępu technicznego w Polsce na tle zmian trendów światowych, IRiSS, Warszawa 1997, s. 86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu