BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdacki Krzysztof P. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 3, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Struktura demograficzna, Ludność miejska
City, Demographic structure, Urban population
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza zmian miejskiej sieci osadniczej Polski w relatywnie długim okresie, a mianowicie w latach 1980-2003. Starano się odpowiedzieć na pytania: jakie zmiany zachodziły w ilościowej strukturze miejskiej sieci osadniczej Polski?, jak kształtowała się demograficzna struktura miejskiej sieci osadniczej Polski?, jakimi kierunkami rozwoju demograficznego charakteryzują się miasta Polski?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski A.: Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Biuletyn KPZK PAN, z. 154, Warszawa 1991
  2. Domański R.: Miasto innowacyjne, Studia, tom CIX, KPZK PAN, PWN, Warszawa 2000
  3. Gregor B.: Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu, (w:) Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN KPZK, Studia, tom CXII, Warszawa 2002
  4. Harańczyk A.: Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa 1998
  5. Jałowiecki B.: Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej, (w:) Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski, T. Parteka, KPZK PAN, Biuletyn 186, Warszawa 1999
  6. Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE Kraków, Kraków 2001
  7. Markowski T.: Od konkurencyjności zasobów do konkurencyjności regionów, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 12
  8. Polska Statystyka Publiczna, http://www.stat.gov.pl
  9. Węcłowski G., J. Bański, M. Degórski, T. Komornicki, P. Korcelli, P. Sleszyński: Aktualizacja raportu o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju, PAN IGiPZ, http://www.igipz.pan.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu