BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babińska Renata
Tytuł
Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 3, s. 23-30
Słowa kluczowe
Dyskryminacja w zatrudnieniu, Dyskryminacja kobiet, Zwalczanie dyskryminacji, Polityka zatrudnienia, Prawa pracownika, Prawo pracy, Kodeks pracy, Odszkodowania
Employment discrimination, Women's discrimination, Discrimination prohibition, Employment policy, Employee rights, Labour law, Labour Code, Compensation
Abstrakt
Autorka w niniejszym artykule podjęła problematykę dyskryminacji pracowników na skutek samodzielnych decyzji pracodawcy. Druga płaszczyzna rozważań koncentruje się wokół skutków prawnych zastosowania sankcji nieważności dyskryminujących postanowień umów o pracę i innych aktów kreujących stosunek pracy oraz sankcji utraty mocy obowiązującej dyskryminujących postanowień układów zbiorowych pracy, w tym także innych porozumień, regulaminów i statutów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.W. Baran, E. Chmielek-Lubińska, L. Mitrus, T. Nycz, A. Sobczyk, B. Wagner, M. Wandzel, Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004, s. 93-94.
 2. I. Boruta, Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 8, s. 2.
 3. R. Celeda, L. Florek, E. Gienieczko, A. Hintz, A. Kijowski, E. Szemplińska, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 193-194.
 4. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2001, s. 212.
 5. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, tom I, Warszawa 1999, s. 364.
 6. L. Florek, Orzecznictwo Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości w sprawach dotyczących równego traktowania mężczyzn i kobiet, "Polityka Społeczna" 1995, nr 11-12, s. 10.
 7. L. Florek, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr l, s. 6-7.
 8. Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, t. I, Warszawa 2004, s. 236-237.
 9. G. Goździewicz, Szczególne właściwości norm prawa pracy, Toruń 1988.
 10. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 90.
 11. J. Iwulski, Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom, "Monitor Prawniczy" 1994, nr 8, s. 234-235.
 12. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2002, s. 82.
 13. A. Malanowski, Moc wiążąca norm prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1984, nr 4, s. 61.
 14. E. Modliński, Z problematyki bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu pracy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1974, nr 11.
 15. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, t. I, Warszawa 2001, s. 837.
 16. W. Piotrowski, Stosunek pracy, Poznań 1977, s. 182.
 17. K. Rączka (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, s. 68.
 18. A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II, Warszawa 1999, s. 200 i n.
 19. A.M. Świątkowski, Indywidualne prawo pracy, Gdańsk-Kraków 2001, s. 631--632, 754.
 20. M. Taniewska-Peszko, Zwłoka zakładu pracy w wykonaniu obowiązków wobec pracownika, Katowice 1991, s. 51.
 21. B. Wagner, Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 3, s. 10.
 22. B. Wagner, Umowy i porozumienia prawa pracy, "Studia Cywilistyczne" 1989, z. 35.
 23. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 133.
 24. Zobowiązania. Zarys wykładu, red. W. Czachórski, Warszawa 1994, s. 101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu