BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Helena
Tytuł
Zatrudnienie pracowników samorządowych na podstawie wyboru (zagadnienia wybrane)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 3, s. 40-51
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zatrudnienie, Prawo pracy, Pracownicy samorządowi
Local government, Employment, Labour law, Self-government employees
Abstrakt
W artykule omówiono zasady nawiązywania stosunku pracy na podstawie wyboru. Wybór jest obecnie podstawą prawną zatrudnienia pracowników samorządowych zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego oraz województwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Zarys prawa samorządu terytorilanego, Katowice 1997, s. 192-193.
 2. G. Bieniek, (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977, s. 266.
 3. B. M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko: Pracownicy samorządowi, Gdańska 1991, s. 40-42.
 4. DzU z 1996 r. nr 62, poz. 289 z późn. zm.
 5. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., 1593 z późn. zm. (tekst jednolity).
 6. DzU z 2002 r. nr 113, poz. 984 z późn. zm.
 7. M. Gersdorf: Skutki prawne naruszenia przez zakład pracy przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę, "Nowe Prawo" 1978, nr 5, s. 696.
 8. M. Gersdorf, (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński: Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2003, s. 292-294.
 9. A. Giedrewicz: Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu spółek kapitałowych, "Monitor Prawniczy" 2004, nr 14, s. 642.
 10. Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 75, 119, 152-154.
 11. J. Jończyk: Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 262.
 12. A. Kijowski: Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, s. 39 i nast.
 13. A. Kisielewicz: Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, "Prawo Pracy", nr 5, s. 6-9.
 14. Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2001, s. 234, 416-418, 783 i nast.
 15. W. Piotrowski: Stosunek pracy, Poznań 1977, s. 45.
 16. W. Piotrowski, (w:) W. Jaskiewicz, C. Jackowiak, (w:) W. Piotrowski: Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985, s. 302 i nast.
 17. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 7-8, s. 40 i nast.
 18. Z. Salwa: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003, s. 148-149.
 19. W. Sanetra: Prawo pracy, Białystok 1994, s. 49, 245.
 20. Z. Sypniewski: Komentarz do ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Poznań 1994, s. 10 i nast., 16, 50.
 21. Z. Sypniewski: Problem wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy kobiet zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru i mianowania, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1980, nr 6, s. 13-14.
 22. Z. Sypniewski: Stosunek pracy pracowników administracji państwowej, (w:) Pracownicy administracji w PRL, red. J. Łetowski, Ossolineum 1984, s. 337.
 23. E. Szemplińska: Urlop bezpłatny, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1999, nr 4, s. 34.
 24. H. Szewczyk: Odwołanie ze stanowiska obsadzonych na podstawie aktu wyboru w warunkach samorządu gminnego, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7-8, s. 13.
 25. H. Szewczyk: Organizacja prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 11, s. 52 i nast.
 26. H. Szewczyk: Problemy personalne w samorządzie, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 10, s. 10 i nast.
 27. H. Szewczyk: Z problematyki zatrudnienia na podstawie wyboru, (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2002, s. 303-307, 311-312.
 28. W. Szubert: Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 156.
 29. A. Świątkowski: Indywidualne prawo pracy, Gdańsk-Kraków 2001, s. 363.
 30. M. Taniewska-Peszko, B. M. Ćwiertniak: Zatrudnienie pracowników samorządu terytorialnego, (w:) Vademecum pracownika administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej), Katowice 1996, s. 1888 i nast.
 31. E. Ura: Status prawny pracowników samorządowych, Warszawa 1992, s. 10.
 32. J. Wratny: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 203, s. 147.
 33. Wyrok NSA z 20 listopada 1990 r., II SA 747/90, ONSA 1990, nr 4, poz. 9.
 34. Wyrok NSA z 7 lipca 1992 r., SA/Wr 693/92, ONSA 1993, nr 2, poz. 47, s. 126-130.
 35. Wyrok NSA z 26 sierpnia 1993 r., SA/Wr 780/93, ONSA 1994, nr 3, poz. 124, s. 202-206.
 36. Wyrok SA w Katowicach z 29 października 1999 r., III APa 62/99, (w:) K. Walczak: Kodeks pracy, Warszawa 2003, s. 123.
 37. Wyrok SN z 4 grudnia 1979 r., I RP 93/79, OSN CP 1980, nr 6, poz. 122, s. 54-61.
 38. Wyrok SN z 4 sierpnia 1995 r., III APr 8/94, OSA 1995, nr 1, poz. 8.
 39. Wyrok SN z 28 kwietnia 1997 r., I PKN 113/97, OSN-APiUS 1998, nr 4, poz. 123.
 40. Wyrok SN z 10 września 1997 r., I PKN 233/97, OSN APiUS 1998, nr 12, poz. 255.
 41. Wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 50/99, OSN APiUS 2000, nr 15, poz. 573.
 42. Wyrok SN z 9 maja 2000 r., I PKN 623/99, OSN APiUS 2001, nr 24, poz. 614, s. 932.
 43. Wyrok SN z 25 stycznia 2001 r., I PKN 210/00, "Służba Pracownicza" 2002, nr 1, s. 32.
 44. Wyrok SN z 30 maja 2001 r., I PKN 416/00, OSN APiUS 2003, nr 7, poz. 169, s. 302-304.
 45. Wyrok SN z 4 czerwca 2002 r., I PKN 352/01, OSN APiUS 2002, nr 20, wkładka.
 46. Wyrok SN z 22 stycznia 2003 r., II UK 12/02, OSN APiUS 2004, nr 7, poz. 126, s. 324-325.
 47. Wyrok SN z 18 grudnia 2003 r., IIII PZP 17/03, OSN ApiUS 2004, nr 8, poz. 134, s. 343 i nast.
 48. T. Zieliński, (w:) Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1999.
 49. T. Zieliński: Zarys wykładu prawa pracy. Cz. II, Katowice 1984, s. 170.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu