BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tajner Sławomir
Tytuł
Uwarunkowania przemian w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi
Terms and Conditions for Developments in Wholesale Trade in Consumer Goods
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 1, s. 14-19
Słowa kluczowe
Handel hurtowy, Artykuły konsumpcyjne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Gospodarka rynkowa
Wholesale trade, Article of consumption, Systemic transformation, Market economy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dwie grupy uwarunkowań przemian w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi. Pierwsza z nich to uwarunkowania wynikające z określonego stanu wyjściowego, który został ukształtowany w systemie nakazowo-rozdzielczym. Druga zaś to uwarunkowania specyficzne dla okresu systemowej transformacji.

In his article, the author presents the two groups of terms and conditions that have decided the course and consequences of developments in the wholesale trade in Poland after 1989. The first one is the terms and conditions formed in the command-and-distributive system, and the second one are the terms and conditions specific for the period of system transformation. Due to their diversity, the author discusses those, which have substantially influenced the hitherto consequences of transformations in the Polish wholesale trade These are: a quick pace of changes in the relation between manufacturers and trade agents, easiness of entering the market, expansion of foreign distributors and lack of strong pressure at the part of atomised manufacturing and retailing businesses on improvement of the level of wholesaling functions. Combination of these terms and conditions has caused that transformations in the wholesaling link n Poland differ from the proved foreign solutions. Importance of the traditional wholesale trade has been increasing, whereas the role of modern forms of wholesaling activities remains minute. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1994, s. 127.
  2. Informacja o sieci handlu hurtowego artykułami konsumpcyjnymi oraz o niezagospodarowanych magazynach, Departament Organizacji Rynku Ministerstwa Rynku Wewnętrznego, Warszawa 1991, s. 3, 5 (maszynopis powielony).
  3. F. Misiąg, Makroekonomiczne funkcje handlu w transformowanej gospodarce, IRWiK, Warszawa 2002, s. 32, 37.
  4. J. Rakowski, Handel w Polsce w latach 1989-2000, PCHU S.A., Warszawa 2001, s. 66.
  5. Raport o stanie handlu wewnętrznego. Polska 2003, pod kierunkiem naukowym U. Kłosiewicz-Górskiej, IRWiK, Warszawa 2004 r., s. 53 (maszynopis powielony).
  6. Rynek wewnętrzny w 1990 roku, w serii: "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 1991, s. 25-26.
  7. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2001 roku, GUS, Warszawa 2002, s. 28 (tabl. 2), s. 66 (tabl. 9).
  8. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2003 roku, GUS, Warszawa 2004, s. 36, 42 (tabl. 2), 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu