BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obłój Krzysztof
Tytuł
Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 5, s. 7-10
Słowa kluczowe
Zasoby materialne, Zasoby niematerialne, Przewaga konkurencyjna, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Tangible assets, Intangible assets, Competitive advantage, Enterprise effectiveness, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bazowy model teorii zasobowej - dominującym podejściu badawczym w teorii strategii - zakłada, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zasobami firmy, przewagą konkurencyjną oraz uzyskiwaną efektywnością. W artykule zwrócono uwagę na dwie bardzo poważne pułapki teoretyczne. Pierwsza to relacja pomiędzy efektywnością a przewagą konkurencyjną, druga to relacja pomiędzy zasobami a przewagą konkurencyjną.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. BARNEY, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 17, nr 1, 1991.
  2. J.B. BARNEY i A.M. ARIKIN, The Resource Based View: Origins and Implications, [w:] R.E. FREEMAN i in. (red.), The Blackwell Handbook of Strategic Management, Blackwell, Oxford 2001.
  3. M. GORYNIA i J.N. SAYKIEWICZ, Zarządzanie zmianą w warunkach transformacji i globalizacji, "Przegląd Organizacji" 1/2007.
  4. R. KRUPSKI, Redefiniowanie strategii organizacji, "Przegląd Organizacji" 3/2007.
  5. J.T. MAHONEY, J. PANDIAN, The Resource-Based View in the Conversation of Strategic Management, "Strategic Management Journal" 13, nr 5, 1992.
  6. S.L. NEWBERTA, Empirical Research on the Resource-Based View of the Firm: an Assessment and Suggestions for Future Research, "Strategic Management Journal" 28, nr 2, 2007.
  7. M. PETRAFF, The Cornerstones of Competitive Advantage: a Resource-Based View, "Strategic Management Journal" 14, nr 3, 1993.
  8. T.C. POWELL, Competitive Advantage: Logical and Philosophical Considerations, "Strategic Management Journal" 22, nr 9, 2001.
  9. G. RAY, J. BARNEY i W. MUHANNA, Capabilities, Business Processes, and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the Resource-Based View, "Strategic Management Journal" 25, nr 1, 2004.
  10. D. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 18, nr 7, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu