BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deniszczuk Lucyna, Kurowski Piotr, Styrc Marta
Tytuł
Modyfikacja koszyków towarów i usług minimum socjalnego i minimum egzystencji
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 8-13, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Minimum socjalne, Konsumpcja, Metody badawcze, Ubóstwo, Minimum egzystencji
Social minimum, Consumption, Research methods, Poverty, Sub­sis­tence min­i­mum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono metodę potrzeb podstawowych (zwaną metodą koszykową) oraz jej genezę, zastosowania, charakterystykę i aspekty teoretyczno-metodologiczne. Skupiono się na polskim dorobku w stosowaniu tej metody przy wyznaczaniu różnych linii ubóstwa. Celem zasadniczym jest pokazanie wyników badań i dokonanych zmian w koszykach minimum socjalnego oraz minimum egzystencji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS (2004a), Zakupy - gdzie i co kupujemy, CBOS, listopad, Warszawa.
 2. CBOS (2005b), Nasze ubrania, Komunikat BS125/2005, lipiec, Warszawa.
 3. CBOS(2005c), Zadowolenie z opieki zdrowotnej i korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Warszawa.
 4. Deniszczuk L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, "Studia i Materiały" IPiSS, z. 10 (66), Warszawa.
 5. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997a), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 6. Deniszczuk L, Sajkiewicz B. (1997b), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 7. Deniszczuk L. (2005), Kilka uwag o historii i funkcjach minimum socjalnego, w: J, Supinska, M. Kabaj (red.), Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999-2005, IPiSS, Warszawa.
 8. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 9. Golinowska S. (2001), O funkcjach i znaczeniu minimum socjalnego, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 10. GUS (2003a), Mieszkania, sierpień, Warszawa.
 11. GUS (2003b), Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, październik, Warszawa.
 12. GUS (2003c), Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 r., GUS, Warszawa.
 13. GUS (2005a), Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., GUS, dostępne na stronie www.stat.gov.pl/dane_ spol-gosp/spoleczenstwo_informacyjne/index.htm.
 14. GUS (2005b), Łączność. Wyniki działalności w 2004 r., GUS. Warszawa.
 15. GUS (2005c), Warunki życia ludności w 2004 r., GUS, Warszawa.
 16. IRM (2005), Informacje o mieszkalnictwie - wyniki monitoringu za 2004 r., IRM, lipiec, Warszawa.
 17. Kusińska A. (2005), Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku, IRWiK, Warszawa.
 18. Luszniewicz A. (1959), O metodach badań budżetów rodzinnych w Polsce wiatach 1920-1957, PWE, Warszawa.
 19. Michalik M., Mruk H. (2005), Zachowania pacjentów i konsumentów na rynku leków, w: A. Kusińska, Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku, IRWiK, Warszawa.
 20. Pentor (2006), Stosunek Polaków do handlu, Pentor, luty, Warszawa.
 21. Pentor Rl (2005), Moda, marki, trendy, Pentor Rl, marzec, Warszawa.
 22. Piskiewicz L., Szczepieniec-Puchalska D. (2005), Decyzje zakupowe konsumentów, IRWiK, Warszawa.
 23. Piskiewicz L. (2005) Zasoby dóbr trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych. Zmiany i zróżnicowania, w: A. Kusińska, Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku, IRWiK, Warszawa.
 24. Rada Monitoringu Społecznego (2005), Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Załącznik 1, WSFiZ, wrzesień, Warszawa.
 25. Supinska J., Kabaj M., red. (2005), Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999-2005, IPiSS, Warszawa.
 26. TNS OBOP (2002), Stosunek Polaków do akcji promocyjnych, badanie Omnibus, TNS OBOP, styczeń, Warszawa.
 27. TNS OBOP (2006a), Polskie cztery kółka, Informacja prasowa, Sondaż OMINMAS, marzec.
 28. TNS OBOP (2006b), Cena najważniejsza, Informacja prasowa, Sondaż OMINMAS, czerwiec.
 29. Turlejska H., Pelnzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E. (2004), Zasady racjonalnego żywienia, zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk.
 30. Ziemlański Ś. (2001), Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy, Praca zbiorowa, Wydawnictwa Lekarskie, Warszawa.
 31. Ziemiański Ś., Sekuła W., Niedziałek Z., Morawska M. (1995), Propozycje racji pokarmowych odpowiadających minimum egzystencji, maszynopis, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu