BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźnar Andżelika
Tytuł
Rozmiary i struktura międzynarodowego handlu usługami czystymi
Volume and structure of the international trade in clean services
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 11-12, s. 43-58, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Handel międzynarodowy, Struktura usług, Międzynarodowa wymiana usług, Wymiana międzynarodowa
Services, International trade, Structure of services, International trade in services, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono miejsce tzw. usług czystych w handlu międzynarodowym. Do tej kategorii usług zalicza się te, które są rejestrowane w bilansie płatniczym, na rachunku obrotów bieżących. Przedstawiono problemy związane z definicją samej usługi oraz międzynarodowego handlu usługami, a także konsekwencje przyjętych definicji. Przeanalizowano przyczyny względnie niewielkiego znaczenia usług w ogólnych obrotach światowych mimo utrzymującej się od wielu lat wysokiej dynamiki handlu usługami. Określono rozmiary i dynamikę handlu usługami na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Zbadano strukturę geograficzną handlu usługami oraz kierunki tego handlu w skali międzynarodowej.

The article attempts to outline the position of companies with foreign participation in the service sector in the transforming Polish economy in the period of on-going servicisation and globalisation of the late 1990s and early 2000s. The assessment was made on the basis of the number of entities, the resources of employed factors of production (personnel, assets), and the value of revenues. Their structure, dynamics and share in the nationwide potential, resources and revenues have been presented. The study does not contain an assessment of productivity and profitability. Results of the analysis point to an active involvement of companies with foreign participation in the processes of transformation and servicisation of the national economy. They are also an indication of those companies' expansion into almost all sections of services (excluding education), especially in electricity, gas and water supply (although in this case the starting-point level was low), in telecommunications, in transport, in trade and in financial intermediation. As a result of this expansion, the relevant companies are ranking high among service market entities, making up one third of total revenues of firms keeping books of account. That figure is much higher than their share in the capital stock and, in particular, in the number of staff employed in the service sector, which indicates an advantage in terms of productivity but also sluggish (in fact declining) demand for manpower. The expansion of companies with foreign participation on the domestic service market was accompanied by transformations in the structure of their revenues, especially a rise in the share of transport and communication services and electricity, gas and water supply services to the disadvantage of trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A review of statistics on trade flows in services. S/C/W/27/Add. 1, 30 October 2000.
 2. Balance of Payments Manual. Washington D. C. 1993 International Monetary Fund.
 3. Commercial services trade by region and selected economies. Historical series 1980-2002. WTO, http://www.wto. org/english /res_e/statis_e/statis_e. htm
 4. V.R. Fuchs: The Service Economy, National Bureau of Economic Research. New York 1968.
 5. R. Gönenć: Changing Economics of International Trade in Services. W: B. R. Guile, J. B. Quinn (red.): Technology in Services: Polices for Growth, Trade and Employment. Washington D. C. 1988 National Academy Press.
 6. T.P. Hill: On Goods and Services. "The review of income and wealth", 1977, Series 23, No 4, December 1977.
 7. B. Hoekman, M.M. Kosteczki: Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji. Wrocław 2002 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 8. International Trade Statistics. Genewa 2003 WTO.
 9. W. Januszkiewicz: Międzynarodowa wymiana usług. W: L. Balcerowicz (red.): Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Warszawa 1987 PWN.
 10. G. Karsenty: Trends in services trade under GATS - recent developments. http: //www. wto. org/english/tratop_e/serv_e/symp_assessment_serv_march02_e. htm
 11. E. Kawecka-Wyrzykowska: Services in the Uruguay Round, Warszawa 1987 Instytut Gospodarki Światowej SGPiS "Prace i Materiały" nr 15.
 12. K. Kłosiński: Przemiany strukturalne w usługach rynkowych. Warszawa 1997 Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 13. Koniunktura gospodarcza na świecie 2001-2003. Warszawa, czerwiec 2002 r. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 14. O. Lange: Ekonomia polityczna. Tom I. Warszawa 1967 PWN.
 15. Manual on Statistics of International Trade in Services. EC, IMF, OECD, UN, UNCTAD, WTO, September 2001.
 16. Cz. Niewadzi: Sektor usług w kapitalizmie. Warszawa 1982 PWN.
 17. Cz. Niewadzi: Usługi w gospodarce narodowej. Warszawa 1975 PWE.
 18. OECD in figures. "OECD Observer", 2002/Supplement 1.
 19. OECD Statistics on International Trade in Services. Partner Country Data and Summary Analysis. 1999-2000. Paris, July 2002 OECD (tylko wydanie internetowe).
 20. OECD Statistics on International Trade in Services. Partner Country Data and Summary Analysis. 1999-2001. Paris, July 2003 OECD.
 21. D. Riddle: General Agreement on Trade in Services. Opportunities for Developing Countries. "International Trade Forum", 1/2000.
 22. P. Sulmicki: Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Warszawa 1977 PWE.
 23. The World Economic Outlook (WEO) Database. IMF September 2003, http: //www. imf. org/external/pubs/ft/weo/2003/02/data/index. htm
 24. UNCTAD Handbook of statistics on-line. http: //www. unctad. org
 25. World Development Indicators. World Bank 2002, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu