BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liszcz Teresa
Tytuł
Kontradyktoryjne postępowanie sądowe w sporach pracowniczych po zmianie k.p.c.
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 3, s. 20-23
Słowa kluczowe
Spory zbiorowe, Konflikty pracownicze, Kodeks postępowania cywilnego, Roszczenia pracownicze, Stosunek pracy, Sąd pracy
Collective disputes, Employees conflicts, Code of Civil Procedure, Workers' claims, Legal employment relation, Labour court
Abstrakt
Autorka omawia zmiany wprowadzone ustawą z 2 lipca 2004 r. do przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących orzekania w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy. Najważniejsza z tych zmian polega na wyeliminowaniu przepisu zobowiązującego sąd pracy do orzekania w wyroku o wszystkich roszczeniach, które wynikają z faktów przytoczonych przez pracownika, także tych nieobjętych jego żądaniem. Autorka krytycznie ocenia te regulacje, jako osłabiające pozycję pracownika.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Baur, Współczesne przemiany w procesie cywilnym, „Państwo i Prawo" 1973, nr 3.
  2. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. l, red. T. Ereciński, Warszawa 1999, s. 846.
  3. M. Storme, Ujednolicenie zasad cywilnego prawa sądowego w Europie (w:) Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, Materiały Międzynarodowego Sympozjum Prawa Cywilnego Sądowego, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 354.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu