BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczkowska Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym - rozważania terminologiczno-definicyjne
The Joint Venture as an Alliance of Enterprises on the International Market - Considerations on Terminology and Definition
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 720, s. 121-137, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Joint ventures, Przedsiębiorstwo na rynku, Rynki międzynarodowe, Przegląd literatury
Strategic alliances, Joint ventures, Enterprise in the market, International market, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ponieważ istnieje duża różnorodność w rozumieniu pojęcia alians strategiczny i joint venture zadaniem niniejszego artykułu jest przedstawienie dyskusji terminologicznej na temat tych pojęć.

In this article, the author discusses the concept of strategic alliance in light of Polish, German and English literature on the subject. She discusses both narrow and broad approaches. According to the former, an alliance may be sealed between competitors, while in the latter approach, unions may be concluded by enterprises both with suppliers and customers, as well as with current or potential competitors. In addition, the author provides definitions that differentiate legal-organisational forms of co-operation, spatial reach (national, international), scope of co-operation, and resources contributed. In a similar manner, the author defines the essence and types of joint venture as a form of strategic alliance and the method of entering foreign markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball D.A., McCulloch W.H. Jr, International Business Introduction and Essentials, Irwin Inc., Burr Ridge, Illinois 1993.
 2. Balling R., Kooperation. Strategische Allianzen, Netzwerke, Joint Ventures und andere Organizationsformen zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit in Theorie und Praxis, Peter Lang, Frankfurt am Mein 1998.
 3. Bronder Ch., Unternehmensdynamisierung durch strategische Allianzen, Verlag Shaker, Aachen 1995.
 4. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 5. Drewniak R., Miejsce i znaczenie strategii aliansu wobec innych form budowania podstaw konkurencyjności przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 2001, nr 7-8.
 6. Garrette В., Dussauge P., Strategia aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.
 7. Geringer J.M., Hebert L., Control and Performance of International Joint Venture, „Journal of International Business Studies", Summer 1989.
 8. Harrigan K.R., Joint Ventures: Mechanism for Creating Strategic Change [w:] The Management of Strategic Change, by A.M. Pettigrew, Bleckwell 1987, cyt. za: M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 9. Heck A., Strategische Allianzen. Erfolg durch professionelle Umsetzung, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 1999.
 10. Helm R., Internationale Markteintrittsstrategien. Einflussfaktoren auf die Wahl der optimalen Form des Markteintritts in Exportmarkte, Josef Eul Verlag, Lohmar, Köln 1997.
 11. Hill Ch.W.L, Jones G.R., Strategic Management. An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, Boston 1995, cyt. za: P. Brzeziński, Joint venture jako strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa" 2000, nr 11.
 12. Hngenberg H., Bildung und Entwicklung von strategischen Allianzen - teoretische Erklärungen, illustriert am Beispil der Telekommunikationsbranche, Kooperation im Wettbewerb, 61, Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für BWL, Bamberg, 25-29.05.1999.
 13. Hünerberg R., Internationales Marketing, Verlag Moderne Industrie, Landsbach/Lech 1994.
 14. Jahnson H., Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, Liber, Warszawa 2000.
 15. Kiedrowicz E., Inwestycje zagraniczne [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. Międzynarodowe transakcje biznesowe, red. R.R. Ludwikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 16. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Muza SA, Warszawa 2000.
 17. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 18. Krystek U., Zur E., Handbuch Internalisierung, Globalizierung - eine Herausforderung für die Unternehmensführung, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2002.
 19. Langefeld-Wirth K., Joint Ventures im internationalen Wirtschaftsverkehr, Verlag Recht und Wirtschafts GmbH, Heidelberg 1990.
 20. Lubritz S., Internationale strategische Allianzen mittelständischer Unternehmen, Peter Lang Europäischer Verlag der Wirtschaften, Frankfurt am Main 1998.
 21. Lutz V., Horizontale strategische Allianzen, Steuer-und Wirtschaftsverlag, Hamburg 1993.
 22. McGoldrick P. J., Davies G., International Retailing. Trends and Strategies, Financial Time Management, London 1995.
 23. Meffert H., Boltz J., Internationales Marketing-Management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1994.
 24. Mengele J., Horizontale Kooperation als Markteintrittsstrategie im internationalen Marketing, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden 1994.
 25. Morris D., Hergert M., Trends in Collaborative Agreements, „Columbia Journal of World Bussines", Summer 1987, cyt. za: M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 26. Narula R., Dunning J.H., Explaining International R&D Alliances and the Role of Governments, „International Bussines Review" 1998, nr 7.
 27. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 28. Probst G.J.В., Ruling Ch.C., Joint Ventures und Joint Venture-Management [w:] H. Schaumburg, Internationale Joint Venture, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
 29. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 30. Rumer K., Internationale Kooperationen und Joint Ventures, Gabler, Wiesbaden 1994.
 31. Schaper-Rinkel W., Acquisitionen und strategische Allianzen, DUV, GmbH, Wiesbaden 1998.
 32. Schaumberg H., Internationale Joint Venture, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999.
 33. Schmoll G.A., Kooperationen, Joint Ventures, Allianzen, Deutscher Wirtschaftsdienst, Köln 2001.
 34. Schroeder J., Wojciechowski H., Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 35. Schwamborn S., Strategische Allianzen im internationalen Marketing, Deutscher Universitäts Verlag, Gabler, Wiesbaden 1994.
 36. Segil L., Strategische Allianzen. Systematische Planung und Durchführung von Unter nehmensallianzen, Midas Management Verlag, St. Gallen 1998.
 37. Sitek E., Determinanty współdziałania strategicznego w międzynarodowy m joint venture [w:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 38. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 39. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 40. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 41. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 42. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne. Kompetencja XXI wieku, SGH, Warszawa 1997.
 43. Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
 44. Zents J., Ost-West Joint Ventures, Poeschel, Stuttgart 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu