BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Ewa
Tytuł
Status prawny bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 1, s. 10-14
Słowa kluczowe
Bezrobocie długotrwałe, Status prawny, Aktywizacja bezrobotnych, Przeciwdziałanie bezrobociu, Zwalczanie bezrobocia, Roboty publiczne, Polityka zatrudnienia
Long-term unemployment, Legal status, Unemployed activation, Combat unemployment, Unemployment reduction, Public works, Employment policy
Abstrakt
Analizując rozwój polskich regulacji prawnych dotyczących problematyki bezrobocia, można zauważyć ich niestabliność, nieadekwatność do potrzeb rynku pracy czy realizowanej polityki zatrudnienia. Oceniając rozwiązania nowej ustawy w odniesieniu do grup szczególnego ryzyka trzeba jednak podkreślić postęp w tym zakresie. W nowej regulacji pojawiła się m.in. klarowna definicja długotrwale bezrobotnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Gęsicka, Długoterminowe bezrobocie, "Rynek Pracy" 1992, nr 11/12, s. 10.
 2. Z. Góral, M. Włodarczyk, Komentarz do ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu, Łódź, 1992, s. 10.
 3. Z. Góral, M. Włodarczyk, Prawne problemy rynku pracy, w: H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, praca zbiorowa, Warszawa 1997, s. 144.
 4. K. Karczmarek, System współpracy publicznych służb zatrudnienia. Geneza i istota sieci EURES, "Służba Pracownicza" 2003, nr 1.
 5. A. Kosut, B. Romejko, Prace interwencyjne - organizacja i finansowanie, "Kontrola Państwowa" 1996, nr 4.
 6. A. Kosut, Prawne aspekty organizowania robót publicznych, "Kontrola Państwowa" 1996, nr 1
 7. B. Pogańska-Siła, Sieć EURES w Polsce, "Służba Pracownicza" 2003, nr 9
 8. J. Sztumski, Społeczne skutki bezrobocia młodocianych, "Polityka Społeczna" 1991, nr 10.
 9. J. Witkowski, Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji, "Kontrola Państwowa" 1993, nr 4, s. 3.
 10. M. Włodarczyk, Sytuacja bezrobotnej młodzieży w świetle ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wybrane problemy, Studia z zakresu prawa pracy, Kraków 1997/1998, s. 361.
 11. DzU z 2004 r., nr 99, poz. 1001.
 12. DzU z 2003 r., nr 58, póz. 514 z późn. zm.
 13. Rozporządzenie z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie programów specjalnych (DzU nr 58, poz. 562).
 14. § 5 Rozporządzenia z 21.03.1995 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (DzU nr 38, poz. 189 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu