BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Krzysztof Wojciech
Tytuł
Polubowna funkcja prawa pracy
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 1, s. 8-10
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Stosunek pracy, Konflikty w przedsiębiorstwie, Konflikty pracownicze, Zbiorowe stosunki pracy, Rozwiązywanie konfliktów
Labour law, Labour legislation, Labour Code, Legal employment relation, Conflicts in organisation, Employees conflicts, Collective labour relations, Solving conflicts
Abstrakt
Polubowna funkcja prawa pracy polega na działaniu norm prawa pracy w sposób zabezpieczający zachowanie pokoju społecznego w stosunkach pracy. Celem tych norm jest zapobieganie powstawaniu konfliktów społecznych w środowisku pracowniczym oraz ewentualna ich polubowna likwidacja przy zastosowaniu sformalizowanych procedur.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K.W. Baran, Model polubownego likwidowania zbiorowych sporów pracy w systemie prawa polskiego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 3, s. 18 i nast.
  2. K.W. Baran, Procesowe prawo pracy, Kraków 2003, s. 71 i nast.
  3. T. Gregorczuk, Tryb postępowania w razie zwolnień grupowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1990, nr 7-9, s. 68 i nast.
  4. K. Rączka, Rokowania układowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 4, s. 40 i nast.
  5. K. Wilangowski, Pozaprocesowe procedury w sprawach cywilnych i pracowniczych, Warszawa 1976, s. 25.
  6. E. Wronikowska, Uprawnienia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 5, s. 22 i nast.
  7. B. Wypchło-Grymek, Prawne uregulowania w przedmiocie sporów zbiorowych a zasada zachowania pokoju społecznego, Kraków 1997, t. 3, s. 23.
  8. T. Zieliński, Prawo pracy. Zarus systemu. Warszawa-Kraków 1986, t.1, s.38
  9. Ustawa z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU nr 100, poz. 1080).
  10. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.03.1996 r., APr 11/96, OSA 1997, nr 1, poz. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu