BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol
Tytuł
Ochrona środowiska w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w świetle planów wykorzystania funduszy strukturalnych
Environment Protection in the SME Sector in the Light of Plans of the European Union Structural Funds Use
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (11), 2005, nr 1077, s. 98-110, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze strukturalne, Konkurencyjność gospodarki, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Environmental protection, Small business, Structural funds, Economy competitiveness, Integrated Regional Operational Programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opisano możliwości wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych na ochronę środowiska naturalnego przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawiono możliwości wsparcia przedsięwzięć ochrony środowiska w MŚP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Gospodarki (SPO WKG), „rolnych” funduszy strukturalnych oraz ekologiczne elementy Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

The paper describes possibilities of use of the EU structural funds for environment protection measures in the small and medium size enterprises sector. They are included in priorities and measures of the Community support absorption programs. Their effective realization should be one of the most important incentives of economic growth in Poland. Taking into account significant role of small and medium size enterprises in this process, creation of EU projects financing sources is meaningful. Therefore, the policy of banking sector should be intensified. Wide possibilities of environment protection initiatives create a chance to combine the evolution of small and medium size enterprises sector with the implementation of sustainable development. The growth of economic welfare would come together with environment improvement and beneficial changes in society structure (middle class development). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Litwiniec S., Rola pomocy zagranicznej w realizacji programów ochrony środowiska, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w ochronie środowiska, [w:] Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści zagrożenia. M. Burchard-Dziubińska (red.), t. I, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000.
 2. Informacja dla Ministra Środowiska o stanie wykorzystania pomocy finansowej w ramach programów PHARE dla sektora ochrony środowiska na dzień 31.12.999, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, marzec 2000 (maszynopis powielony).
 3. ISPA, Fundusz Unii Europejskiej. Wsparcie ochrony środowiska, NFOŚiGW, Warszawa 2002 (maszynopis powielony).
 4. Kociszewski K., Dotychczasowe wykorzystanie środków pomocowych UE a możliwości absorpcji funduszy strukturalnych po akcesji (w aspekcie realizacji zasad ekorozwoju), [w:] Wskaźniki ekorozwoju a pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej, Wrocław 2002.
 5. Krajowy Program Zwiększenia Lesistości, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1995.
 6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (drugi projekt), MRiRW, Warszawa, marzec 2003.
 7. Podsumowanie realizacji projektu "Dotacje na uzyskanie certyfikatu" w 2001 r., www.parp.gov.pl.
 8. Polska Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty w dniu 14 stycznia 2003 r., Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, styczeń 2003.
 9. Sprawozdanie z realizacji obsługi środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz pożyczki Banku Światowego za rok 2001, NFOŚiGW, Warszawa 2002 (maszynopis powielony).
 10. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003.
 11. Strategia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2003-2007 (maszynopis powielony).
 12. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, przyjęty przez KIE 14 lutego 2003 r.
 13. Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce. Informator "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu