BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława
Tytuł
Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia?
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 20-29, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Praca, Metody statystyczne, Wzrost gospodarczy, Wykluczenie społeczne, Inflacja, Bezrobocie
Employment policy, Labour, Statistical methods, Economic growth, Social exclusion, Inflation, Unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy polityki tworzenia pracy i zatrudnienia. Podstawą analizy było przyjęcie tezy, że praca jest zasadniczym i efektywnym źródłem dochodów, umożliwiających ludziom życie poza sferą ubóstwa materialnego i wykluczenia społecznego. Ogólna ocena polityki wobec pracy pozwala zauważyć, że w Polsce wzrost zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy nie był priorytetem realizowanych strategii, a pakiet podjętych reform społecznych nie obejmował rynku pracy. Włączenie się Polski do metodologii pracy planistyczno-programowej Unii Europejskiej zwiększyło horyzont poszukiwanych rozwiązań wobec polityki pracy i zatrudnienia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M. (2003), Polityka rynku pracy, "Rynek Pracy" nr 6(138).
 2. Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P., Zawistowski J. (2005), Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, NBP, Warszawa.
 3. CASE (2004), Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?, Zeszyty BRE Bank- CASE nr 73, Warszawa.
 4. CASE/UNDP (2004), W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym, Warszawa.
 5. Dressler Z. (2006), Wzrost wydajności pracy jako czynnik wzrostu bezrobocia w Polsce w okresie transformacji, w: Bezrobocie; przyczyny i kierunki przeciwdziałania, SGH, Warszawa.
 6. European Commission (1994), Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st Century, White paper, Luxemburg.
 7. Frieske K.W. (2006), Dwa oblicza rynku pracy, "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego" nr 2(11), MPiPS, Warszawa.
 8. Golinowska S., Neneman J. (2006), Reforma finansów publicznych. Podatki i wydatki publiczne, Zeszyty BRE Bank-CASE, Warszawa.
 9. Grotkowska G.M., Socha M., Sztanderska U. (2005), Misbalancing Employment Flexibility and Security During the Period of Structural Slumps in Poland, ILO, Geneva.
 10. GUS (2005), Struktura wynagrodzeń według zawodów w 2004 r., Warszawa.
 11. Jensen H., Larsen J.N. (2005), The Nordic Labour Markets and the Concept of Flexicurity, Working Paper No 20, European Policy Centre, Nordic Council of Minsters, Brussels.
 12. Juchnowicz M., red. (2005), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, Raport IPiSS, z. nr 27, Warszawa.
 13. Rada Ministrów (1999), Komunikat po Radzie Ministrów, www.kprm. gov.pl.
 14. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (2001), Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy?, Raport nr 40, Warszawa.
 15. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (2004),Tworzenie nowych miejsc pracy, Raport nr 47, Warszawa.
 16. Rutkowski J. (2002), Rynek pracy w Polsce: percepcja i rzeczywistość,w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Scholar, Warszawa.
 17. Rutkowski J., Scarpetta S. z: Banerji A., O'Keefe P., Gaelle P., Vodpivec M.(2005), Enhancing Job Opportunities. Eastern Europe and the FormerSoviet Union, The World Bank, Washington D.C.
 18. Rymsza M., red. (2005), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne.Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa.
 19. Schmid G. (2002), Towards a Theory of Transitional Labour Markets,w: G. Schmid, B. Gazier (red.), The Dynamic of Full Employment,Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 20. Socha M., Sztanderska U. (1998), Employment and Labour Market Policies in Poland, ILO, Praga.
 21. Szylko-Skoczny M. (2004), Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, IPS UW, Warszawa.
 22. The World Bank (2004a), Growth, Employment and Living Standards inPre-Accesion Poland, Report No 28233-PL, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa.
 23. The World Bank (2004b), Doing Business, Washington D.C.
 24. The World Bank i International Finance Corporation Doing Business (2005), Usuwanie barier wzrostu, Washington D.C.
 25. Wiśniewski Z. (1999), Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce. Kilka uwag do "Narodowej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich","Rynek Pracy" nr 9(93).
 26. Zawadzki K. (2005), Przejściowe rynki pracy. Koncepcja - implementacje - perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu