BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarkowska Elżbieta, Górniak Katarzyna, Kalbarczyk Agnieszka
Tytuł
System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 29-33, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
System edukacji, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Dzieci, Młodzież, Bezrobocie
Educational system, Poverty, Social exclusion, Children, Youth, Unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było skupienie się na zrozumieniu i rozpoznaniu problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego w rzeczywistości, w jakiej funkcjonują polskie szkoły. Zwrócono też uwagę na działania podejmowane przez szkoły oraz przez instytucje lokalne wobec potrzeb uczniów ze sfery ubóstwa i z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Jednym z głównych problemów jest dominacja działań doraźnych (socjalnych) nad perspektywicznymi (rozwojowymi) w szkole w stosunku do uczniów z biednych rodzin oraz brak rozwiązań systemowych, które skłaniają szkołę do odsyłania tego problemu do instytucji pomocy społecznej. Badania przeprowadzono w ramach projektu "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domalewski J., Mikiewicz R (2004), Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, IRWiR PAN, Toruń-Warszawa.
 2. Dudzikowa M. (2004), Mit o szkole jako miejscu "wszechstronnego rozwoju" ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 3. GUS (2005), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2004/2005, Warszawa.
 4. GUS (2006a), Warunki życia ludności w 2004 r., Warszawa.
 5. GUS (2006b), Zasięg ubóstwa materialnego (informacja sygnalna z dn. 18 VII 2006), www.stat.gov.pl.
 6. Herbst J. (2005), Uwarunkowania dostępu do wychowania przedszkolnego, referat przedstawiony podczas konferencji "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej", 3 marca, Warszawa.
 7. Jacyno M. (1997), Kontrkultura ubóstwa. Pierre'a Bourdieu koncepcja reprodukcji klas społecznych a problem reprodukcji otwartej, "Studia Socjologiczne" nr 3(146).
 8. Konarzewski K., red. (2001), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, ISP, Warszawa.
 9. Kupisiewicz C. (2006), Projekty reform edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko.
 11. Lustig J. (1998), Skutki ubóstwa, jakich doświadczają dzieci, w: P. Dobrowolski (red.), Ubodzy i bezdomni, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 12. Micklewright J. (2002), Social Exclusion and Children: An European View for a US debate, CASE LSE, London.
 13. MPiPS (2004). Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa.
 14. MENiS (2003), Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012, Warszawa.
 15. Szociński A., M. Ziółkowski (2001), Przemiany w sferze edukacji, nauki, mediów i kultury, w: E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, ISP PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu