BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marcin
Tytuł
Efektywność schematów losowania w badaniach gospodarstw rolnych
Efficiency of sampling schemes in surveys of agricultural households
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 9, s. 20-26, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Badania statystyczne, Badania reprezentacyjne, Powszechny Spis Rolny
Statistical methods, Statistical surveys, Sampling survey, Agricultural Census
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W pracy podjęto rozważania nad efektywnością w badaniach rolniczych trzech schematów losowania - prostego ze zwracaniem, warstwowego oraz z prawdopodobieństwami wyboru proporcjonalnymi do cechy dodatkowej ze zwracaniem. Rozważania te wsparte zostały badaniem symulacyjnym z wykorzystaniem danych rolniczych, pochodzących z Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Z badań wynika, że najefektywniejszym schematem spośród trzech badanych jest losowanie warstwowe

An optimal sampling scheme is the one in which inclusion probabilities are proportional to values of a survey variable. Of course such a design does not exist, because we do not know the variable values before a survey. Although, if we know values of auxiliary variable that is strongly correlated with the survey variable, we can use them to calculate the inclusion probabilities, that are proportional to the values of such variable. The results of such procedure, i.e. a precision of estimation, depend on a coefficient of correlation between a survey and auxiliary variable. Unfortunately, such schemes are rather complicated, and very often do not exist easy to implement unbiased variance estimators. That is why we can decide to use a pps sampling scheme, i. e. with replacement probability proportional-to-size sampling. Although, in agriculture surveys carried out in Central Statistical Office the most popular sampling scheme is stratified sampling. The paper contains the considerations on efficiency of three sampling schemes, i.e. the simple random sampling without replacement, stratified sampling and pps sampling. The author carried out a simulation study using data from Agricultural Census 2002.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracha, Cz., 1996, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa
 2. Bracha, Cz., 1998, Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu. Efekt, Warszawa
 3. Cochran, W. G., 1977, Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York
 4. Hartley, H., O., Rao, J. N. K., 1962, Sampling with Unequal Probabilities and without Replacement. Annals of Mathematical Statistics, nr 33, s. 350-374
 5. Lednicki, B., Wieczorkowski, R., 2003, Optymalna alokacja próby pomiędzy subpopulacje i warstwy. "Wiadomości Statystyczne" nr 10, s. 18-26
 6. Rao, J. N. K., Harley, H. O., Cochran, W. G., 1962, On a Simple Procedure of Unequal Probability Sampling Without Replacement. Journal of Royal Statistical Society, B, nr 24.2, s. 482-491
 7. Sarndal, C. E., Swensson, B., Wretman, J., 1992, Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag
 8. Sunter, A. B., 1977, List Sequential Sampling with Equal Probability Sampling without Replacement. Applied Statistics, nr 26.3, s. 261-268
 9. Sunter, A. B., 1986, Solutions to the Problem of Unequal Probability Sampling without Replacement. International Statistics Review, nr 54.1, s. 33-50
 10. Wolter, K. M., 1985, Introduction to Variance Estimation. Springer-Verlag, New York
 11. Zasępa R., 1972, Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu