BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Marta, Nesterowicz Renata
Tytuł
Spółdzielnie agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Agribusiness Co-Operatives in Poland after the Accession to the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 367-374, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek rolny, Agrobiznes, Spółdzielczość rolnicza
Poland's economic integration with the EU, Agricultural markets, Agrobusiness, Agricultural cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorki przedstawiły zmianę liczby spółdzielni agrobiznesu w Polsce, liczbę spółdzielni, członków, pracowników oraz udział spółdzielni w rynku w zakresie poszczególnych produktów w krajach Unii Europejskiej.

The integration of Poland in to the European Union carries a significant amount of uneasiness and doubt about the existence and the chances for growth in rural co-operatives. In the last years it is possible to notice the concentration process of cooperatives in the European Union. Due to that cooperatives have remarked significant participation in the rural market. Number of the cooperatives and they position depends on country. This article characterizes the co-operatives functioning within rural environment both in Poland and in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodziński M.G., Elementy rozwoju spółdzielczości w Polsce, [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, tom l, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 941, AE, Wrocław 2002.
 2. Iwan B., Procesy dostosowawcze spółdzielczości mleczarskiej do gospodarki rynkowej, "Wieś Jutra" 2001, nr 12(41).
 3. Kellmer H., Współpraca spółdzielni rolniczych w krajach Unii Europejskiej - wyzwania obecne i przyszłe. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP, 195, Warszawa 1996.
 4. Kowalak T., Spółdzielczość wiejska w Polsce 1993. Analiza stanu i kierunków zmian, FSW, Warszawa 1993.
 5. Kożuch В., Rola spółdzielni w aktywizacji obszarów wiejskich, [w:] Rola samorządów w rozwoju obszarów wiejskich. Siedlce 1998.
 6. Makarski S., Funkcja integracyjna spółdzielczości w agrobiznesie, [w:] Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości, Rzeszów 1995.
 7. Mierzwa D., Strategie rozwoju spółdzielni europejskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 10.
 8. Runowski H., Zmiany w otoczeniu gospodarczym rolnictwa w latach 90, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 90 - zeszyt l, Wydawnictwo "Wieś Jutra" 2003.
 9. Spółdzielczość w liczbach, Naczelna Rada Spółdzielcza, GUS 1989.
 10. Urban S., Spółdzielczość jako forma przedsiębiorczości stymulującej rozwój wsi i rolnictwa, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej na obszarze południowo-wschodniej Polski, Rzeszów 1996.
 11. Ziętara W., Ekonomika produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych, "Wieś Jutra" 2001, nr 12(41).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu