BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik-Kiszka Zofia, Piotrowska Agnieszka
Tytuł
Ocena działalności gospodarczej wybranych spółek hodowli zwierząt gospodarskich
Assessment of Economic Activity of Selected Farm Animal Breeding Companies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 1, s. 380-385, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Działalność gospodarcza, Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Analiza wskaźnikowa, Przekształcenia organizacyjne
Animal husbandry, Business activity, Assessment of the condition enterprise, Ratio analysis, Organisational transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorek była ocena efektów działalności gospodarczej wybranych spółek hodowli zwierząt gospodarskich należących do tzw. spółek strategicznych. Autorki dokonały oceny poprzez analizę wyników finansowych, rentowności oraz płynności finansowej. Badania dotyczyły 18 strategicznych spółek hodowli zwierząt gospodarskich o trzech kierunkach hodowli, tj.: hodowli bydła, hodowli bydła i trzody oraz hodowli bydła i koni.

Economic activities of selected farm animal breeding companies were assessed for the years 2000-2002. On the basis of their financial results analysis, the companies' profitability concerning sales and own capital and their financial liquidity were estimated. A decrease in profitability was observed in the studied companies, which points to a deteriorating financial situation of these enterprises. A definite majority of the researched companies revealed high level of current financial liquidity, but so called "fast" index reached the limit values only in few companies. It poses a hazard for current payment of short-term liabilities. Breeding companies particularly important for national economy, i.e. so called strategic ones still need financial support to prevent a regress in breeding works, especially before entering the common European market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krupiński J., Martyniuk E., Reklewski Z., Stan i perspektywy ochrony zasobów genetycznych w Polsce, "Przegląd Hodowlany" 2003, nr 9.
  2. Olejniczak J., Hodowla roślin i nasiennictwo w Oddziale Terenowym w Warszawie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-2003, Warszawa 2003.
  3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000.
  4. Szarek J., Jasiorowski T., Rola spółek z o.o. Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Warszawie w rozwoju hodowli bydła mlecznego w Polsce, "Przegląd Hodowlany" 2003, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu