BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Dorota
Tytuł
Poziom rozwoju komunikacji drogowej w układzie wojewódzkim
Level of Road Communication Development by Voivodships
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 1, s. 55-65, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Transport samochodowy, Infrastruktura transportu, Przestrzenna analiza porównawcza, Statystyka regionalna
Road transport, Motor transport, Transport infrastructure, Comparative spatial analysis, Regional statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Możliwości komunikacyjne można rozpatrywać analizując długość dróg, liczbę samochodów i wartość produktu krajowego brutto. W pracy rozważanych jest pięć zmiennych: długość sieci drogowej całkowitej na 1 km kw., liczba pojazdów samochodowych osobowych zarejestrowanych na 1 km kw., liczba pojazdów samochodowych ciężarowych zarejestrowanych na 1 km kw., liczba autobusów i autokarów zarejestrowanych na 1 km kw., oraz wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca dla lat 1995-2001. Przeprowadzone analizy pozwalają określić, które województwo w Polsce charakteryzuje się najwyższym poziomem rozwoju komunikacji drogowej, a które najniższym. Umożliwiają też wyodrębnienie grup województw najbardziej do siebie podobnych.

The road transport and communication are the important sectors of economy in every country. Statistical analysis of factors, which impact on them, enable to say how the area is attractive. In the research the following variables are used: number of cars per square meter, number of lorries per square meter, number of buses per square meter, length of road per square meter and value of GNP per inhabitant. The aim of conduced research is to classify voivodships and to compare them with respect to the road communication. The results showed that units situated in the center of the country and śląskie voivodship are in better situation than others, which are less attractive for investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. [l] Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN
  3. Ostasiewicz W., red. (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  4. Pluta W. (1977). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach regionalnych. PWE. Warszawa
  5. Zeliaś A., red. (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu